Położenie stępki piątego niszczyciela min typu Kormoran

W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku położono wczoraj stępkę piątego z serii niszczycieli min projektu 258 Kormoran II. Okręt zostanie wcielony do 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża bazującego w Świnoujściu i przyjmie nazwę ORP Rybitwa. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych i Wojska Polskiego, w tym Agencji Uzbrojenia, Marynarki Wojennej, a także polskiej administracji morskiej i uczelni.

 

 

 

Okręty typu Kormoran II są rezultatem współpracy Remontowa Shipbuilding S.A., PGZ Stocznia Wojenna oraz Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

 

OBR CTM S.A. wyposaży okręt m. in. w System Zarządzania Walką SCOT, Sonar SHL 101/TM,
System Obrony Biernej oraz przeprowadzi integrację wszystkich systemów okrętowych – tak jak na pozostałych trzech okrętach tego typu, które służą już w MW RP.

„To wyjątkowe okręty obrony przeciwminowej, które potwierdziły swoją wartość nie tylko na Bałtyku, ale również Morzu Północnym, działając w stałych zespołach przeciwminowych i pokazując swojej ogromne możliwości. To bardzo udane okręty, co również podkreślają nasi sojusznicy w NATO” – mówił kontradmirał Włodzimierz Kułagin, Szef Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

 

 

 

Zdjęcia: Sławomir Lewandowski – PortalMorski.pl

Rozmawialiśmy o innowacjach morskich w procesie budowy ekosystemów przyszłości na Akademii Marynarki Morskiej

13 marca 2024 roku miała miejsce konferencja „Innowacje morskie w procesie budowy ekosystemów przyszłości” na Akademii Marynarki Morskiej w Gdyni. Organizatorem wydarzenia była Ambasada Izraela w Polsce.

 

Kluczowe tematy wydarzenia obejmowały transfer wiedzy akademickiej do gałęzi przemysłu, cyberbezpieczeństwo oraz podsumowanie najnowszych szans i wyzwań w procesie budowy ekosystemów przyszłości.

 

Głos zabrali krajowi i zagraniczni eksperci ze świata nauki, wojska i spółek specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa i prewencji działań terrorystycznych.

 

Prezes OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym strefie cyber w sektorze morskim. W swoich wypowiedziach podkreślał potrzebę skutecznej ochrony polskiej infrastruktury krytycznej oraz mówił o systemowym podejściu w obliczu cyberataków. Od lat Spółka rozbudowuje swoje kompetencje w tych obszarach.

 

 

Współpraca przy budowie Narodowego Systemu Rozpoznania Satelitarnego

 

Budowa Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego to jeden z programów realizowanych w Biurze Projektów C4 PGZ S.A. Omówieniu dotychczasowych postępów oraz przyszłych pól współpracy w tym projekcie służyło spotkanie robocze zorganizowane 28 lutego w warszawskim biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przemysłu i wojska.

 

Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Projektów C4 PGZ S.A., a do wspólnej rozmowy zaproszone zostały firmy z Grupy Kapitałowej PGZ Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej oraz podmioty zewnętrzne ICEYE, TOPOLOGIC CONSULTING i SATIM. Wszystkie one zajmują się tematyką rozpoznania,  w tym rozpoznania satelitarnego.

 

System rozpoznania satelitarnego odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu sił zbrojnych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych obrazowania satelitarnego w czasie rzeczywistym może dać przewagę na współczesnym polu walki. Są to wnioski, jakie płyną m.in. z zakończonej operacji NATO w Afganistanie, czy trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

 

Polska Grupa Zbrojeniowa pracuje nad tym rozwiązaniem już od pewnego czasu. Wykorzystuje przy tym zarówno zasoby własne, zgromadzone w ramach Grupy Kapitałowej, jak też potencjał podmiotów zewnętrznych. To właśnie stało u podstaw umowy o współpracy, jaką w czasie 31. edycji MSPO podpisały ze sobą PGZ S.A., WZŁ-1 i ICEYE będący operatorem satelitów radarowych. Na mocy porozumienia, firmy ogłosiły współpracę w zakresie przygotowania dla Sił Zbrojnych RP konstelacji satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną. Zorganizowane spotkanie jest kontynuacją i rozwinięciem tamtych porozumień.

 

Jako lider polskiego sektora obronnego realizujemy szeroką gamę projektów. Jednym z nich jest budowa Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. By zrealizować to zadanie wraz z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 zawarliśmy porozumienie z firmą ICEYE, ale także innymi podmiotami specjalizującymi się m.in. w przetwarzaniu i analizie danych satelitarnych. Wybraliśmy  wyspecjalizowane  podmioty i zaprosiliśmy ich przedstawicieli, by porozmawiać o tym, jak zbudować cały system oraz w jaki sposób efektywnie wykorzystać nasz wspólny potencjał –  podkreśla dyrektor Biura C4 PGZ S.A. dr Kamila Matela.

 

W czasie warsztatów rozmawiano o takich kwestiach jak: wsparcie planowania i prowadzenie operacji satelitarnych oraz zadań rozpoznania geoprzestrzennego, systemie zarządzania Big Data z wykorzystaniem AI na potrzeby analiz rozpoznawczych czy na temat propozycji analizy satelitarnych obrazów SAR wykorzystującej możliwości sztucznej inteligencji. Spotkanie w tak specjalistycznym gronie fachowców było okazją do zaprezentowania już opracowywanych rozwiązań, jak również wytyczeniem nowych kierunków i obszarów dalszych działań. Spotkanie pokazało, że  GK PGZ może skupić rozproszone kompetencje, oferując kompleksowy produkt dla SZ RP na miarę wyzwań spowodowanych obecną sytuacją geopolityczną. Pozycja GK PGZ może zagwarantować sukces takiemu projektowi i umożliwić w przyszłości rozbudowę o kolejne moduły, w miarę uzyskiwania dojrzałości przez nowe technologie, na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Ożywiona dyskusja w końcowej części spotkania z udziałem przedstawicieli zaproszonych instytucji wojskowych wskazuje, że propozycja PGZ spotkała się z dużym zainteresowaniem i wpisuje się w potrzeby Sil Zbrojnych RP, których pilne zaspokojenie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście toczącej się pełnoskalowej wojny za naszą wschodnią granicą.

 

Warto podkreślić, że unikalną zaletą budowanego przez PGZ i jej partnerów systemu rozpoznania satelitarnego jest możliwość zbierania i analizy dużej liczby danych pochodzących z systemów satelitarnych w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu  mobilnych stanowisk do analizy tych danych.

***

Na temat Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego można także posłuchać w 23 odcinku podcastu #PoznajGenZbrojeniówki.

Projekt EUROGUARD finansowany przez EDF rozpoczął się w Estonii

Projekt EUROGUARD, finansowany przez Europejski Fundusz Obronny (EDF), miał swoje oficjalne otwarcie w Estonii. Inicjatywa o wartości blisko 100 milionów euro obejmuje współpracę 23 przedsiębiorstw z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej. Konsorcjum koordynowane jest przez estońską firmę stoczniową Baltic Workboats z OBR CTM S.A. jako kluczowym dostawcą technologii. Głównym celem projektu jest opracowanie modułowego, półautonomicznego okrętu wyposażonego w system zdalnego sterowania. Docelowo okręt ma wzmocnić zdolności obrony morskiej w całej Europie.

 

 

Inauguracja projektu obejmowała warsztaty w Tallinie i wizytę w stoczni w Nasva, Saaremaa.

 

 

OBR CTM S.A. jest częścią konsorcjum, w którego skład wchodzi 23 firm i instytutów badawczych z Francji, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Norwegii, Danii, Belgii, Szwecji, Polski i Estonii. Całkowity budżet projektu wynosi 95 mln euro, z czego 65 mln euro pochodzi od Komisji Europejskiej, a 30 mln euro od krajów członkowskich i samych firm. Poszczególne możliwości prototypu zostaną określone w ramach wieloletnich działań badawczo-rozwojowych, lecz ogólnie rzecz ujmując, okręt powinien być zdolny do autonomicznej nawigacji, wykrywania przeszkód i zagrożeń, unikania kolizji i innych zadań specyficznych dla misji. Prototyp będzie zgodny z zasadą modułowości, umożliwiając jego montaż zgodnie z konkretnymi potrzebami lub zadaniami. Istotnym zagadnieniem jest również innowacja układu napędowego, przy minimalizacji jego wpływu na środowisko.

 

Projekt EUROGUARD połączy najnowocześniejsze technologie i odkrycia techniki morskiej w celu opracowania, zaprojektowania, stworzenia i przetestowania pierwszego w swoim rodzaju prototypu wszechstronnego półautonomicznego okrętu do celów testowych. Próby morskie prototypu zostaną przeprowadzone na wodach estońskich we współpracy z Estońską Marynarką Wojenną. Ukończenie etapu testów planowane jest do końca 2027 roku.

 

„Finansowany przez EDF czteroletni projekt EUROGUARD jest ważnym krokiem naprzód we współpracy transgranicznej UE zarówno na poziomie przemysłowym, jak i rządowym w sektorze marynarki wojennej. EUROGUARD wzmacnia europejską bazę przemysłową i technologiczną w dziedzinie obronności oraz promuje szerszą i ścisłą współpracę w dziedzinie obronności, zapewniając jednocześnie marynarkom wojennym UE wielofunkcyjne i ekonomiczne zdolności w przybrzeżnych środowiskach operacyjnych” – stwierdził Francisco Casalduero, kierownik programu w Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej Komisji Europejskiej.

 

Konsorcjum EUROGUARD składa się z następujących podmiotów:

 •  Baltic Workboats AS (lider)
 • Aircraft Development and Systems Engineering (ADSE) BV
 • Akademia Marynarki Wojennej (eng. Polish Naval Academy)
 • Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V.
 • dotOcean N.V.
 • ELETTRONICA SPA
 • Fincantieri
 • Kongsberg Maritime
 • Leonard
 • Marduk Technologies
 • Naval Group Belgium
 • Naval Group SA
 • Navantia S.A., S.M.E.
 • Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
 • Odense Maritime Technology
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A
 • RHEA System B.V.
 • Safran Electronics & Defense
 • SH Defence
 • SSPA Sweden AB
 • Stichting Maritiem Research Instituut Nederland
 • Technische Universiteit Delft
 • Thales DMS France SAS

 

Europejski Fundusz Obronny ma na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego oraz promowanie badań i rozwoju w tej dziedzinie. Fundusz wspiera rozwój innowacyjnych projektów mających na celu poprawę i zwiększenie zdolności obronnych w całej UE.

Piąty okręt typu Kormoran II w budowie

Dzisiaj w Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się uroczystość palenia blach kolejnego z serii niszczyciela min projektu 258 Kormoran II.

 

Piąta z serii jednostka, przyszła ORP RYBITWA (605) przeznaczona jest dla 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

OBR CTM S.A. w ramach umowy odpowiada za integrację Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki. Jest wytwórcą i dostawcą Zintegrowanego Systemu Walki, w tym: Okrętowego Systemu Zarządzania Walką SCOT, Systemu Obrony Biernej, Systemu Obserwacji Podwodnej oraz ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich „Toczek”.

 

 

Podczas uroczystości dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Sławomir Cichocki, odczytał list od wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława KosiniakaKamysza:

 

„Nowoczesna Marynarka Wojenna, zdolna do realizacji różnego typu zadań zarówno w razie pokoju, kryzysu, jak i wojny, jest niezbędna dla zapewnienia tego bezpieczeństwa. Budowane w polskiej stoczni niszczyciele min typu Kormoran II to nowoczesne jednostki, specjalizujące się w wąskim, ale kluczowym aspekcie działań morskich. Okręt, którego budowa symbolicznie się dziś rozpoczyna jest piątym z serii, to udany projekt, który ma dużą wartość dla naszej floty. Powstanie tej serii okrętów jest wyrazem zdolności współpracy między Siłami Zbrojnymi, a polskim przemysłem stoczniowym oraz dowodem potencjału tego przemysłu. Marynarka Wojenna RP otrzyma jednostki gotowe na wyzwania dwudziestego pierwszego wieku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozbudowę naszej Marynarki Wojennej i życzę wytrwałości w dalszych działaniach na rzecz wzmacniania obronności Polski.”

 

 

Fot.: Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl

Życzenia Świąteczne

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia, a także pomyślności
i wielu sukcesów w Nowym 2024 Roku życzy OBR CTM S.A.

Kolejna umowa w programie PILICA+ podpisana

12 grudnia Konsorcjum PGZ-PILICA+ i Agencja Uzbrojenia zawarły kolejną umowę wykonawczą w ramach realizowanego programu PILICA+. Jej przedmiotem jest dostawa podwozi marki Jelcz oraz ich zintegrowanie z wyrzutniami iLauncher.

 

Zgodnie z podpisaną umową spółka Jelcz dostarczy podwozia, które w ramach konsorcjum zostaną odpowiednio ukompletowane i zintegrowane w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia z brytyjskimi wyrzutniami iLauncher, które wchodzą w skład zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica+. Wartość umowy to około 550 mln zł brutto, a czas jej realizacji przewidziano na lata 2024-2029.

 

System Pilica+ to rozwiązanie pośrednie między najniższą i średnią warstwą budowanego wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski. Bazując na sprawdzonym i w całości przekazanym do wojska systemie PSR-A Pilica opracowaliśmy jego rozbudowany wariant wzmocniony m.in. o wyrzutnie iLauncher, które docelowo zostaną włączone do programu krótkiego zasięgu Narew. Dzisiejsza umowa to kolejny dowód na to, że w ramach konsorcjum potrafiliśmy nie tylko szybko zaprojektować, opracować poszczególne elementy i zintegrować system Pilica+, ale równie sprawnie przejść do etapu jego realizacji – podkreślił prezes zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

 

ZRA PILICA+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLauncher z rakietami CAMM, radary BYSTRA oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) PILICA, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe, a w dalszej kolejności armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

 

Zestawy rakietowo-artyleryjskie będą zdolne do prowadzenia autonomicznych działań w różnych warunkach pogodowych i widoczności z wykorzystaniem własnych pasywnych systemów rozpoznania i śledzenia oraz na podstawie informacji radiolokacyjnej przesyłanej ze stanowiska dowodzenia baterii.

 

Konfiguracja systemu zapewnia wykorzystanie możliwości rozpoznania, identyfikacji oraz rażenia celów powietrznych zarówno ogniem rakietowym, jak i artyleryjskim. Szybkostrzelność armat oraz ich zasięg umożliwia również prowadzenie ognia do celów naziemnych i nawodnych, a dzięki implementacji wspólnych protokołów wymiany danych system zapewnia przekazywanie i odbiór danych z innych systemów obrony przeciwlotniczej.

 

Konsorcjum PGZ-PILICA+ tworzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A., Jelcz sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

 

 

 

 

 

DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I MARKETINGU PGZ S.A.

RZECZNIK@PGZSA.PL


CTM przekazał Szlachetną Paczkę

Już po raz 12. pracownicy CTM zaangażowali się w inicjatywę Szlachetna Paczka.

Budynek firmy wypełnił zapach domowych ciast, poprzez zakup których można było w smakowity sposób dorzucić się do zrzutki i  wesprzeć rodzinę w potrzebie.

   

Swoją cegiełkę można było również dołożyć poprzez zakup zdjęć wykonanych przez jednego z naszych utalentowanych pracowników.
Za zebrane środki zakupiliśmy niezbędne artykuły i najbardziej potrzebne przedmioty, aby dodać magii Świętom wspieranej rodziny.
Choinka prezentów została przekazana już do sztabu Szlachetnej paczki, żeby jutro namalować uśmiech na twarzach nowych właścicieli.

 

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy poświęcili swój czas i fundusze na bezinteresowne wsparcie drugiej osoby w potrzebie. Razem stać nas na dobro!

 

PROBANNT i AMMOTRACE – Finalne Wyzwania

Powoli dobiega końca proces realizacji projektów PROBANNT i AMMOTRACE.
OBR CTM S.A. wraz z partnerami tj. GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, aktywnie uczestniczy w projektach Unii Europejskiej związanych ze zrównoważonym gospodarczym wykorzystaniem wód europejskich.

 

Projekt AMMOTRACE dotyczy wykrywania w czasie rzeczywistym związków amunicji konwencjonalnej i chemicznej w wodach przybrzeżnych, szczególnie w lokalizacjach o dużym prawdopodobieństwie składowania amunicji, która może stanowić poważne zagrożenie dla żeglugi. Natomiast zadaniem projektu PROBANNT jest analiza procesu decyzyjnego obowiązującego podczas utylizacji przybrzeżnych materiałów wybuchowych. Celem jest zaimplementowanie rozwiązań opartych na doświadczeniu, które pozwolą na stworzenie odtwarzalnej i opartej na rzetelnej informacji procedury zwiększającej poziom bezpieczeństwa tego rodzaju zadań.

 

Zgodnie z planem projektów,  przedstawiciele OBR CTM uczestniczyli w październiku w rejsie naukowo badawczym na pokładzie r/v OCEANIA. Jednostka pływająca IO PAN operowała na akwenie Bałtyku Południowego, a w szczególności na wodach Zatoki Gdańskiej, Zatoki Pomorskiej oraz Zatoki Lubeckiej.

 

Na pokładzie statku został zaokrętowane zespoły badawcze z wymienionych wyżej instytucji wraz z systemami pomiarowymi przygotowanymi na potrzeby AMMOTRACE/PROBANNT. Specjaliści OBR CTM w ramach swojej odpowiedzialności w projektach zaprojektowali i w czasie rejsu przeprowadzili z powodzeniem testy tzw. Critical Shear Stress Device – CSSD oraz Sediment Sampler – próbnik osadów.

 

CSSD przeznaczony jest do określenia maksymalnych prędkości prądów przydennych w zależności od typów osadów dennych  Morza Bałtyckiego. Urządzenie zostało wyposażone w regulowany wzbudnik/generator strumienia wody, czujnik zmętnienia i przeźroczystości wody oraz kamerę podwodną (Rys. 1.).

 


Rys. 1 Critical Shear Stress Device

Podczas wielu prób i testów CSSD okazało się, że przyjęte rozwiązania techniczne oraz sposób archiwizowania pozyskanych danych stanowią doskonały materiał do dalszych analiz i badań. Mając na uwadze specyfikę pracy na morzu oraz zmienność warunków hydrometeorologicznych, w przyszłości można będzie zastosować dodatkowe modyfikacje, tak by urządzenie było jeszcze bardziej wszechstronne i odporne na oddziaływanie środowiska morskiego.

 

Kolejnym urządzeniem, które zostało poddane testom był tzw. próbnik osadów (Rys. 2). To już kolejny raz, kiedy mogliśmy sprawdzić to urządzenie w warunkach morskich. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń inżynierowie CTM-u wprowadzili kilka zmian, które istotnie wpłynęły na efektywną pracę próbnika.

 


 

 

 

 

Rys. 2 Próbnik osadów wraz z nosicielem (ROV Seaeye Falcon) oraz interfejs sterowania.

 

Istotne usprawnienie wdrożono w samej konstrukcji tzw. czerpaków. Zmiany dotyczyły zapewnienia szczelności, aby pobrany materiał denny był na tyle duży, by mieć możliwość przeprowadzenia dalszych badań w warunkach laboratoryjnych.

Kolejną istotną modernizacją była implementacja tzw. magnetometru. Na potrzeby AMMOTRACE,  dzięki dotychczasowym zebranym doświadczeniom w OBR CTM, opracowano rozwiązanie techniczne, które pozwoliło na  zwiększenie spektrum pomiarowego podczas misji ROV. Obserwacja wykresów anomalii magnetycznych w istotny sposób pozwoliła określić położenie materiałów ferromagnetycznych.

Kontrolę i sterowanie poszczególnymi elementami zapewniło oprogramowanie zaprojektowane przez zespół inżynierski, który w czasie rejsu testował interfejs pod kątem jego użytkowania, aby uzyskać funkcjonalność powszechnie określaną jako: „friendly user interface”, związaną zarówno z rodzajem/ilością wyświetlanej informacji, jak również kwestiami ergonomicznymi.

 

Załoga nie zapomniała również o swoim obywatelskim obowiązku i wzięła udział w wyborach parlamentarnych. Aby umożliwić wszystkim oddanie głosu, w planie rejsu przewidziano specjalnie na tą okazję wejście i postój w Porcie Świnoujście.

 

„W trakcie rejsu zebrano doświadczenie dające merytoryczne podstawy do opracowania rekomendacji dalszych prac w zakresie testowanych rozwiązań, które z kolei pozwolą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku. Oba projekty same w sobie są niezwykle interesujące i stanowią przykład oddziaływania w praktyce nauki na środowisko morskie” – podsumowuje kierownik projektu zespołu OBR CTM S.A. mgr inż. Tomasz Bajer

 

Obecnie trwają prace polegające na kompletowaniu dokumentacji oraz przygotowaniu do przekazania na rzecz konsorcjum wymaganego efektu prac projektowych.

 

Tak specyficzne projekty, którymi są Ammmotrace & Probannt, wymagają spełnienia odpowiednich warunków technicznych w kontekście wykorzystywanego sprzętu i wyposażenia oraz odpowiedniego przystosowania się zespołu specjalistów do prowadzenia badań w środowisku morskim.