Centrum Techniki Morskiej wraca z tarczą z Targów Balt Military Expo 2016

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. uzyskał podczas odbywających się w dniach 20-22 czerwca 2016 roku XIV Bałtyckich Targach Militarnych BALT-MILITARY-EXPO, cztery nagrody. Wśród nich znalazły się wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej oraz Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego za podwodną platformę sensoryczną. Dodatkowo Ośrodek został nagrodzony laurem innowacyjności krajowego stowarzyszenia ochrony informacji niejawnych oraz kryształową latarnią za jeden z najbardziej nowatorskich referatów wygłoszonych podczas Konferencji NATCON.  Podwójnie nagrodzona podwodna platforma sensoryczna została opracowana przez OBR CTM w ramach projektu BURMIN, realizowanego przez konsorcjum: TUS – lider (FR), TNO (NL), RMA (BE), WTD 71 (GE), Fraunhofer ICT (GE), IPHT Jena (GE), Atlas Elektronik (GE) oraz CTM (PL), w programie EDA UMS. Platforma z zainstalowanymi na niej hydroakustycznymi i magnetycznymi sensorami nowej generacji, holowana przez motorówkę lub małą autonomiczną jednostkę bezzałogową, umożliwia detekcję i klasyfikację min, w tym min zagrzebanych w osadach dennych. Platforma jest stabilizowana na zadanej wysokości względem dna z wykorzystaniem autopilota minimalizującego również jej przechyły i przegłębienia.

 

W trakcie trzydniowych Targów mających miejsce w dniach 20-22 czerwca 2016 roku w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. – Amber Expo w Gdańsku, gdyński CTM zaprezentował, opracowane w Ośrodku systemy, które już obecnie wykorzystywane są w realizacji programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”. Ponadto zwiedzający ekspozycję wystawienniczą mogli zapoznać się z  modelem nowoczesnego niszczyciela min, na którym uwidoczniono systemy dostarczane przez CTM dla tej klasy okrętów tj: system dowodzenia i kierowania uzbrojeniem, system obrony pasywnej oraz część dostarczanych przez Ośrodek wyspecjalizowanych sensorów (urządzeń do wykrywania zagrożenia) i efektorów (uzbrojenia służącego do eliminacji zagrożeń).

 

Wśród tegorocznego bogatego programu imprez towarzyszących Targom, nie zabrakło również dodatkowego wydarzenia organizowanego m. in. przez nasz Ośrodek. Wydarzeniem tym była siódma edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON. Już po raz trzeci jest ona organizowana wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej i Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. przy udziale Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej i Politechniki Gdańskiej. NATCON jest integralną częścią Targów BME i ma na celu budowę międzynarodowej, regionalnej platformy wymiany wiedzy między potencjalnym przyszłym użytkownikiem i przemysłem, a instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich. Jej tematyka obejmuje przede wszystkim obszar wojskowej techniki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obronności, bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu, w portach i obiektach infrastruktury krytycznej oraz ratownictwa morskiego.