Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem części składowych tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem,
uruchomieniem części składowych tych stanowisk
i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 13.08.2019r. dodano załącznik- Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności po zmianie. Zmiana dotyczy dodania do Bazy Konkurencyjności załącznika (Zapytania ofertowego nr 2019/0912/N).

W dniu 02.09.2019 r. dodano zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 2 do Zapytania ofertowego.

W dniu 06.09.2019 r. dodano zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 3 do Zapytania ofertowego.

W dniu 11.09.2019 r. dodano zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 4 do Zapytania ofertowego.

W dniu 13.09.2019 r. dodano zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 5 do Zapytania ofertowego.

W dniu 16.09.2019 r. dodano Rysunek nr 1 i 2 oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 6 do Zapytania ofertowego.

W dniu 16.09.2019 r. zmieniono termin składania ofert do dnia 20.09.2019r. do godz. 14:00.

Zamawiający w dniu 26.09.2019r. zamieścił informację z otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 16.10.2019r. zamieścił wynik postępowania.