Zapytanie ofertowe nr 2020/0005/N-na opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz  stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 20-02-2020 Zamawiający zamieścił ,,20-02-2020-Zapytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego nr 2020/000/N oraz załączył zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ (20_02_2020_Zał 1 do OPZ_poprawione wymagane dane techniczne stanowisk) wraz z zmianą ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

W dniu 11.03.2020r. zamieszczono ,,Informację z otwarcia ofert”.

W dniu  30.03.2020r. Zamawiający opublikował wyniki postępowania- w załączeniu.

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności zostanie dodane w dniu 31.03.2020 z uwagi na przejściowe problemy z funkcjonalnością strony.

W dniu 31.03.2020r. Zamawiający zamieścił informację o wybranym Wykonawcy opublikowaną w  Bazie Konkurencyjności.