Radiostacja dla wszystkich

Także w Polsce konstruuje się sprzęt unikalny w skali światowej i o niepowtarzalnych parametrach, i to w tak zaawansowanych technologicznie dziedzinach jak łączność wojskowa.

 

CTM członkiem Pomorskiego Klastra ICT

Pomorski Klaster ICT na konferencji INNO3city

 

W dniach 14-15 grudnia 2009 roku w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja INNO3city. Konferencja miała na celu zachęcenie przedsiębiorców, naukowców i instytucji otoczenia biznesu do kreatywnego i innowacyjnego podejścia biznesowego, tak aby nowe pomysły okazały się sukcesem biznesowym w skali nie tylko regionalnej, ale również globalnej.

W nadchodzącym roku…

Od ponad ćwierć wieku Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. rozwija swoją działalność w Polsce i za granicą. To okres czasu, który pozwala mówić o CTM jako o spółce z bogatym doświadczeniem w sektorze zbrojeniowym.

 

W tym roku mijają 2 lata od momentu skomercjalizowania Ośrodka. Czas przekształcenia przypadł niestety na trudny okres ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, który przyniósł spowolnienie tempa rozwoju gospodarek wielu państw. Odbiło się to niekorzystnie również i na naszym – krajowym rynku. Tempo rozwoju wielu przedsiębiorstw uległo spowolnieniu.

 

Tym bardziej wart jest podkreślenia fakt, iż po raz kolejny możemy z satysfakcją zamknąć miniony rok dodatnim wynikiem finansowym i rozpocząć z optymizmem kolejne działania mające na celu umocnienie pozycji Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i produkcyjnych. Nie udałoby się to bez ogromnego zaangażowania całego naszego zespołu.

 

W nadchodzącym roku zamierzamy w dalszym ciągu pracować nad dywersyfikacją naszych produktów, usług, rynków zbytu oraz poszerzeniem naszej współpracy z instytucjami naukowymi, jak i firmami komercyjnymi z kraju i zagranicy. Ponadto, rok 2010 zapowiada się bardzo obiecująco: będziemy finalizować szereg rozpoczętych kontraktów oraz podejmiemy równocześnie wiele nowych, dokładając wszelkich starań w doskonaleniu naszych produktów i usług.

 

Jestem przekonany, że realizując cel nadrzędny, którym jest satysfakcja Odbiorców naszych usług i wyrobów, osiągniemy również satysfakcję osobistą jaką daje rzetelnie wykonana i doceniona praca.

 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
dr inż. Andrzej Kilian

System pilnował terrorystów

150 tys. w czwartek, 600 tys. w piątek oraz po 900 tys. w sobotę i w niedzielę – na tyle policjanci szacują liczbę osób, które przewinęły się przez Gdynię podczas The Tall Ships’ Races i Heineken Open’er Festiwalu.

 

Kryl idzie do cywila

Zaawansowany system stworzony na zapotrzebowanie armii znajduje zastosowanie w ochronie infrastruktury cywilnej, a nawet może trafić w ręce prywatnych armatorów i właścicieli nabrzeży portowych.

XV Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO, Gdańsk 1-3 września 2009 roku

W dniach 01-03 września 2009 roku w Hali Oliwa przy ulicy Bażyńskiego 1 w Gdańsku odbyły się Jubileuszowe XV Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2009 – czwarta, co do wielkości wystawa przemysłu stoczniowego na świecie oraz centralna impreza sektora morskiego w Polsce.

 

OBR CTM S.A. na swoim stoisku nr 3.38 prezentował min.: KRYL Mk3 System Monitorowania Sytuacji Podwodnej i Nawodnej w Rejonach Krytycznej Infrastruktury Morskiej. 05