OBR CTM S.A. jednostką naukową I-szej kategorii

Minister MNiSW pozytywnie rozpatrzył wnioski dotyczące zmiany kategorii jednostek naukowych. Decyzją z dnia 9.12.2010 Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Centrum Techniki Morskiej S.A. przyznano 1-szą kategorię.

 

OBR CTM S.A. od dziesięciu lat utrzymuje wysoką pozycję naukową i uzyskał w poprzednio prowadzonych ewaluacjach jednostek naukowych odpowiednio kategorię 1-szą (w 2001 roku) oraz 2-gą (w 2005 roku).

 

Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez CTM są efektywnie wdrażane, głównie w Marynarce Wojennej RP oraz w innych Rodzajach Wojsk i wnoszą istotny wkład w proces modernizacji Sił Zbrojnych RP.

 

CTM bierze również aktywny udział w projektach międzynarodowych: 7PR UE, EDA i NATO, pracując w konsorcjach przygotowujących nowe systemy uzbrojenia oraz system monitoringu i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Wyniki naszych prac są publikowane w kraju i zagranicą.

Konferencja NATCon’2010, 20-21 października 2010 roku

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 
„NATCon 2010”

zorganizowana przez OBR Centrum Techniki Morskiej S. A.
oraz

Akademii Marynarki Wojennej
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Instytut Broni Morskich 

odbyła się w dniach 20-21 października 2010r.

HONOROWY PATRONAT KONFERENCJI:

J. M. Rektor – Komendant
Akademii Marynarki Wojennej
Kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Konkurs o nagrodę DEFENDER, 09 września 2010 roku

Nagroda DEFENDER przyznawana jest wystawcom najlepszego sprzętu dla wojska i służb policyjnych, za wyroby wyróżniające się oryginalnością i nowatorstwem myśli technicznej. OBR CTM S.A. otrzymał nagrodę DEFENDER za Radiostację przenośną HF/VHF/UHF typu RKP 8100.

06-09.09.2010 XVIII MSPO w Kielcach

W dniach od 06.09 do 09.09.2010 roku odbył się XVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Jest to jedna z najważniejszych i największych wystaw branży wojskowej w Europie.OBR CTM S.A. na swoim stoisku nr F-17 prezentował min.: radiostację plecakową typu RKP 8100 oraz konsolę łącza LINK 11.

 

Konkurs o nagrodę DEFENDER

Nagroda DEFENDER przyznawana jest wystawcom najlepszego sprzętu dla wojska i służb policyjnych, za wyroby wyróżniające się oryginalnością i nowatorstwem myśli technicznej.

 

OBR CTM S.A. otrzymał nagrodę DEFENDER za Radiostację przenośną HF/VHF/UHF typu RKP 8100.

 

 

Bałtyckie Targi Militarne BALT – MILITARY – EXPO 2010, Gdańsk 23-25 czerwca 2010 roku

W dniach 23-25.06.2010r. odbyły się Bałtyckie Targi Militarne – BALT-MILITARY-EXPO.

 

Targi te są ściśle związane z morzem i jego wybrzeżem. Koncentrują się na tematyce militarnej, bezpieczeństwa i ratownictwa. Dedykowane są Marynarce Wojennej RP oraz innym rodzajom wojsk, a także formacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ich celem jest prezentacja najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, uzbrojenia, sprzętu oraz wyposażenia, służących obronności, bezpieczeństwu oraz ratownictwu na morzu i wybrzeżu.

 

Patronat Honorowy nad imprezą objął Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich.

 

W targach uczestniczą krajowi i zagraniczni, renomowani producenci techniki obronnej, bezpieczeństwa i ratownictwa m.in. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. na stoisku Nr 34 w hali Nr 3.

08-10.06.2010 UNDERSEA DEFENCE TECHNOLOGY Hamburg, Niemcy

W dniach 08-10 czerwca 2010r. w Hamburgu w Niemczech odbyła się wystawa UDT Europe 2010 (Undersea Defence Technology).

 

UDT jest największą międzynarodową wystawą prezentującą najnowsze rozwiązania w dziedzinie podwodnej techniki obronnej.

 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CTM S.A. prezentował swoje rozwiązania na stoisku nr A9.

Jesteśmy czlonkiem AFCEA (Armed Forces Communications and Electroncs Association)

Stowarzyszenie Łączności i Elektroniki Sił Zbrojnych (Armed Forces Communications and Electronics Association – AFCEA) jest organizacją o zasięgu międzynarodowym, której celem jest promocja współpracy i wymiany informacji w zakresie elektroniki, telekomunikacji i informatyki wykorzystywanej do podnoszenia stanu obronności i bezpieczeństwa narodowego. Promujemy współpracę i wymianę informacji zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej pomiędzy sektorami nauki, administracji i biznesu, wierząc, ze jest to najlepszy sposób umacniania demokracji i przyczyniania się do międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju.

VIII Bałtycki Festiwal Nauki – drzwi otwarte w CTM, Gdynia 29 maja 2010 roku

W dniu 29.05.2010 r. (sobota), w godzinach 10:00 – 16:00. z okazji VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. odwiedziło wielu gości. Po raz pierwszy w historii CTM otworzył drzwi dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i dał możliwość zwiedzenia ośrodka, w którym opracowywane i rozwijane są wojskowe oraz cywilne technologie morskie.

 

Odwiedzający mogli m.in. zwiedzić szereg laboratoriów badawczych – w tym Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, gdzie ogromnym zainteresowaniem cieszyła się komora rewerberacyjna oraz komora bezechowa, Laboratorium Pól Magnetycznych, w którym można było zobaczyć jak działa i z czego jest zbudowany Kryl- system antyterrorystyczny chroniący infrastrukturę morską – opracowany przez CTM (zabezpieczał przed atakami terrorystycznymi zeszłoroczny zlot żaglowców w Gdyni – The Tall Ship’s Races 2009), samodzielnie z konsoli posterować armatą lub postrzelać z pistoletu PSD.

 

Podczas „drzwi otwartych” w CTM dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja.

 

Ośrodek odwiedziło ok. 200 osób z czego część już zadeklarowało swoją obecność w przyszłym roku.

Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły – wspieramy, działamy

Innowacje w gospodarce morskiej : 06.11.2009 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego otworzył konferencję pt.: ” Gospodarka morska jako sektor innowacyjny”. Podczas konferencji zostały przedstawione założenia programowe Pomorskiego Klastra Morza i Zlewiska Wisły – nowej inicjatywy grupującej partnerów gospodarki morskiej z naszego województwa.

 

Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły współpracuje m.in. z Krajowa Izbą Gospodarki Morskiej (KIGM). OBR Centrum Techniki Morskiej S. A. jest jednym z członków izby.