2021/0310-2/N-Zapytanie ofertowe na ,,Dostawę kart pomiarowych i modułu pomiarowego dla układu akwizycji danych i zobrazowania w czasie rzeczywistym prowadzonych badań na stanowisku zewnętrznym, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC ‘’(EMC-LabNet)”

W dniu 29.04.2021r.Zamawiający opublikował ,,Zapytanie ofertowe Nr 2021/0310-2/N na ,,Dostawę kart pomiarowych i modułu pomiarowego dla układu akwizycji danych i zobrazowania w czasie rzeczywistym prowadzonych badań na stanowisku zewnętrznym, na rzecz projektu  „Polska Sieć Laboratoriów EMC ‘’(EMC-LabNet)”

W dniu 06.05.2021 r. Zamawiający zamieścił Zapytanie nr 1 i Zmianę nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2021/0310-2/N. Szczegóły w załącznikach.

W dniu 10.05.2021 r. Zamawiający zamieścił  Zmianę nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 2021/0310-2/N.

W dniu 12.05.2021 r. Zamawiający zamieścił Informację o odwołaniu postępowania.

Realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”-ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2020/0486-0487/N

W dniu 15.07.2020. Zamawiający ogłosił postępowanie na realizację robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”-ZAPYTANIE OFERTOWENr 2020/0486-0487/N.

Uwaga!

Ze względu na objętość, załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego dostępne są pod niniejszym linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/bkX0gj3DQMBcUwy

Uwaga!

W nawiązaniu do pkt.III 10. Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, iż termin wizji lokalnej wyznaczony jest na dzień: 29.07.2020r. godz.10.00 oraz 12.08.2020r. godz.10.

W dniu 28.07.2020r. Zamawiający dodał załącznik ,,Zapytanie nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2020/0486-0487/N i wyjaśnienia Zamawiającego oraz ogłoszenie po zmianach ,, Baza Konkurencyjności-28.07.2020″.

W dniu 04. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 2 (wraz z załącznikami w formie pdf – przedmiary robót) oraz Zapytanie nr 3 do ,,Zapytania ofertowego nr 2020/0486-0487/N i wyjaśnienia Zamawiającego oraz zmiany.

W dniu 07. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 4 (wraz z załącznikami w formie pdf).

W dniu 13. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 5.
W dniu 13.08.2020 Zamawiający wyznacza kolejny termin wizji lokalnej na dzień 20.08.2020 godz. 10:00

W dniu 14. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 6-8. oraz przesunął termin składania ofert na dzień 07.09.2020 do godz. 11:30

W dniu 21.08.2020 Zamawiający wyznacza kolejny termin wizji lokalnej na dzień 28.08.2020 godz. 10:00

W dniu 25. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 9 oraz 10 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 27. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 11 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 31. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 12 do Zapytania Ofertowego oraz zmienił termin składania ofert.

W dniu 03. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 13 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 11. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 14 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 16. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 15 do Zapytania Ofertowego 2020_0486-0487_N i wyjasnienia.

UWAGA!

Zamawiający zwraca uwagę, iż w dniu 11.09.2020r. dokonał zmiany Załącznika nr 1A  -,,Druku Rozbicia Ceny Ofertowej (RCO)”, stanowiącego integralna część oferty.

Link do zmienionego  załącznika:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/bkX0gj3DQMBcUwy

(folder: 31-08-2020 zmienione_nowe załączniki; plik: 27_08_2020_Załącznik nr  1A
do Zapytania Ofertowego_ RCO )

W dniu 22.09.2020r. Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert.

W dniu 12.10.2020r Zamawiający opublikował Wynik postępowania oraz Baza konkurencyjności-wynik postepowania .

2019/0060/N Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Inwestycji pn.: „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)

W dniu 08.03.2019r. Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego – Projekt umowy oraz udzielił wyjaśnień na otrzymane zapytania.

Zmiana i wyjaśnienia Zamawiającego do pobrania poniżej.

Zamawiający informuje, iż postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w załączonym pliku.