2019/1852/N opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem części składowych tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

Zamawiający w dniu 23.12.2019 r. opublikował załącznik zawierający pytania i odpowiedzi udzielone podczas zebrania Wykonawców w dniu 20.12.2019r.

Zamawiający w dniu 10.01.2020 r. opublikował załącznik zawierający pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dodał w dniu 13.01.2020 r. korektę opublikowanego w dniu 10.01.2020 r. Załącznika o brakujące strony.

Zamawiający w dniu 15.01.2020 r. opublikował załącznik zawierający pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego oraz Zmiany nr 1 do Zapytania.
Zamawiający dodał w dniu 15.01.2020 r. zmodyfikowany Załącznik nr 1 do OPZ, Załącznik nr 3 do OPZ, Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 15.01.2020 r. opublikował Zapytania i odpowiedzi nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 16.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 17.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 6 do Zapytania Ofertowego oraz Zmianę nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 22.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 7 do Zapytania Ofertowego oraz Zmianę nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 23.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 8 do Zapytania Ofertowego oraz Zmianę nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 9 do Zapytania Ofertowego, Zmianę nr 5 do Zapytania Ofertowego oraz zmodyfikowany Załącznik nr 1 do OPZ.

Zamawiający w dniu 31.01.2020 r. opublikował informację z otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 30.03.2020 r opublikował wyniki postępowania w załączeniu.

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności zostanie dodane w dniu 31.03.2020 z uwagi na przejściowe problemy z funkcjonalnością strony.

2019/1321/N dostawa oleju opałowego

W dniu 05.09.2019 r. Zamawiający przesunął termin składania ofert i dodał zmodyfikowany załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Druk oferty.

Szczegóły w załączniku.

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem części składowych tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem,
uruchomieniem części składowych tych stanowisk
i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 13.08.2019r. dodano załącznik- Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności po zmianie. Zmiana dotyczy dodania do Bazy Konkurencyjności załącznika (Zapytania ofertowego nr 2019/0912/N).

W dniu 02.09.2019 r. dodano zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 2 do Zapytania ofertowego.

W dniu 06.09.2019 r. dodano zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 3 do Zapytania ofertowego.

W dniu 11.09.2019 r. dodano zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 4 do Zapytania ofertowego.

W dniu 13.09.2019 r. dodano zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 5 do Zapytania ofertowego.

W dniu 16.09.2019 r. dodano Rysunek nr 1 i 2 oraz zamieszczono pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany nr 6 do Zapytania ofertowego.

W dniu 16.09.2019 r. zmieniono termin składania ofert do dnia 20.09.2019r. do godz. 14:00.

Zamawiający w dniu 26.09.2019r. zamieścił informację z otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 16.10.2019r. zamieścił wynik postępowania.

2019/0015/N Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Inwestycji „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.

27.02.2019 r. zamieszczono właściwy załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 11.03.2019 r. odpowiedział na zapytania i dokonał zmiany terminu składania ofert oraz dodał nowy załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram projektu.

Zamawiający w dniu 06.05.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku.