Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i posadowienie niemagnetycznego obrotowego wózka pomiarowego wraz z automatyką na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” , Zapytanie Ofertowe nr 2021/0317/N

W dniu 11.08.2021r. Zamawiający opublikował postępowanie   na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i posadowienie  niemagnetycznego obrotowego wózka pomiarowego wraz z automatyką   na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania układu napędowego (automatyki), w celu uzyskania informacji, które mogą być pomocne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia

Termin wizji lokalnej, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej w Ogłoszeniu niniejszego Zapytania Ofertowego na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia wizji. Zamawiający przewiduje minimum 2 wizje lokalne przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 17.09.2021 r. godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Pan Jarosław Krawiec tel.: 735 999 812

W dniu 21.09.2021r. zamieszczono wynik postępowania.

2021/0310-2/N-Zapytanie ofertowe na ,,Dostawę kart pomiarowych i modułu pomiarowego dla układu akwizycji danych i zobrazowania w czasie rzeczywistym prowadzonych badań na stanowisku zewnętrznym, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC ‘’(EMC-LabNet)”

W dniu 29.04.2021r.Zamawiający opublikował ,,Zapytanie ofertowe Nr 2021/0310-2/N na ,,Dostawę kart pomiarowych i modułu pomiarowego dla układu akwizycji danych i zobrazowania w czasie rzeczywistym prowadzonych badań na stanowisku zewnętrznym, na rzecz projektu  „Polska Sieć Laboratoriów EMC ‘’(EMC-LabNet)”

W dniu 06.05.2021 r. Zamawiający zamieścił Zapytanie nr 1 i Zmianę nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2021/0310-2/N. Szczegóły w załącznikach.

W dniu 10.05.2021 r. Zamawiający zamieścił  Zmianę nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 2021/0310-2/N.

W dniu 12.05.2021 r. Zamawiający zamieścił Informację o odwołaniu postępowania.

Realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”-Zapytatnie ofertowe nr 2020/1076/N

W dniu 22.12.2020r Zamawiający opublikował postępowanie nr 2020/1076/N.

Uwaga!

Załączniki do Zapytania Ofertowego, ze względu na swoją objętość, znajdują się pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

(W celu właściwego odczytania załączników należy je pobrać i zapisać na dysku).

Uwaga!

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji, które mogą być pomocne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej, w tym złożenia stosownych dokumentów, o których mowa poniżej, poniesie Wykonawca.

Termin wizji lokalnej, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
w Ogłoszeniu niniejszego Zapytania Ofertowego na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia wizji. Zamawiający przewiduje minimum 2 wizje lokalne przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

UWAGA!!!

Zgodnie z rozdz.III, pkt.13 Zapytania Ofertowego, Zamawiający informuje, iż wyznacza następujące terminy wizji lokalnej:

21. 01. 2021 r. godz.10.00 oraz 26. 01. 2021 r. godz.10.00.

W dniu 21.01.2021r.Zamawiający zamieścił folder:,,Zapytania nr 1 i Zmiana nr 1 do Zapytania Ofertowego 2020_1076_N „oraz ,,21.01.2021-Baza konkur.-Zapyt.nr 1″. Ponadto Zamawiający zamieścił folder:,,pytania_do_ogloszenia_nr_2020-1612-24102”.

Powyższe załączniki znajdują się również pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

(W celu właściwego odczytania załączników należy je pobrać i zapisać na dysku).

 

W dniu 28.01.2021r. Zamawiający zamieścił folder:,,Zapytania nr 2 i Zmiana nr 2 do Zapytania Ofertowego 2020_1076_N „oraz ,,28.01.2021-Baza Konkur.-Zapytanie nr 2 i Zmiana nr 2 do Zapyt.Ofert.”.

Powyższy folder jak również  zmienione załączniki  oraz uzupełnienia (przedmiary) znajdują się  pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

(W celu właściwego odczytania załączników należy je pobrać i zapisać na dysku).

W dniu 03.02.2021r. Zamawiający zamieścił folder(załącznik):,,Zapytania nr 3 do Zapytania Ofertowego 2020_1076_N  oraz wyjaśnienia Zamawiającego”oraz ,,03.02.2021-Baza Konkur.-Zapytanie nr 3 i wyjaśnienia Zamawiającego”.

W dniu 04.02.2021r. Zamawiający zamieścił folder:,,Zapytania nr 4 i Zmiana do Zapytania Ofertowego” oraz ,,04.02.2021-Baza Konkur.-Zapytanie nr 4 i Zmiana  do Zapyt.Ofert.”.

Powyższy folder jak również  dodany  załącznik Nr 3A dwg do OPZ  oraz uzupełnienia (decyzje i planowane  nasadzenia) znajdują się  pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

W dniu 09.02.2021r. Zamawiający zamieścił dwa załączniki:,, 09.02.2021r.-Zmiana do Zapytania Ofertowego Nr 2020/1076/N” oraz ,, 09.02.2021r.-Baza Konk.-Zmiana do Zapytania Ofertowego Nr 2020/1076/N”. Powyższe zmiany dotyczą otwarcia ofert.

W dniu 11.02.2021r. Zamawiający zamieścił załącznik dotyczący kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn. ,,Informacja na stonę CTM Nr sprawy 2020/1076/N”.

W dniu 11.02.2021r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

W dniu 09.03.2021r. Zamawiający zamieścił ,,Wynik postępowania”  oraz ,,Wynik postępowania-Baza Konkurencyjności”.

Realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”-ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2020/0486-0487/N

W dniu 15.07.2020. Zamawiający ogłosił postępowanie na realizację robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”-ZAPYTANIE OFERTOWENr 2020/0486-0487/N.

Uwaga!

Ze względu na objętość, załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego dostępne są pod niniejszym linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/bkX0gj3DQMBcUwy

Uwaga!

W nawiązaniu do pkt.III 10. Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, iż termin wizji lokalnej wyznaczony jest na dzień: 29.07.2020r. godz.10.00 oraz 12.08.2020r. godz.10.

W dniu 28.07.2020r. Zamawiający dodał załącznik ,,Zapytanie nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2020/0486-0487/N i wyjaśnienia Zamawiającego oraz ogłoszenie po zmianach ,, Baza Konkurencyjności-28.07.2020″.

W dniu 04. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 2 (wraz z załącznikami w formie pdf – przedmiary robót) oraz Zapytanie nr 3 do ,,Zapytania ofertowego nr 2020/0486-0487/N i wyjaśnienia Zamawiającego oraz zmiany.

W dniu 07. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 4 (wraz z załącznikami w formie pdf).

W dniu 13. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 5.
W dniu 13.08.2020 Zamawiający wyznacza kolejny termin wizji lokalnej na dzień 20.08.2020 godz. 10:00

W dniu 14. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 6-8. oraz przesunął termin składania ofert na dzień 07.09.2020 do godz. 11:30

W dniu 21.08.2020 Zamawiający wyznacza kolejny termin wizji lokalnej na dzień 28.08.2020 godz. 10:00

W dniu 25. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 9 oraz 10 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 27. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 11 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 31. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 12 do Zapytania Ofertowego oraz zmienił termin składania ofert.

W dniu 03. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 13 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 11. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 14 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 16. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 15 do Zapytania Ofertowego 2020_0486-0487_N i wyjasnienia.

UWAGA!

Zamawiający zwraca uwagę, iż w dniu 11.09.2020r. dokonał zmiany Załącznika nr 1A  -,,Druku Rozbicia Ceny Ofertowej (RCO)”, stanowiącego integralna część oferty.

Link do zmienionego  załącznika:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/bkX0gj3DQMBcUwy

(folder: 31-08-2020 zmienione_nowe załączniki; plik: 27_08_2020_Załącznik nr  1A
do Zapytania Ofertowego_ RCO )

W dniu 22.09.2020r. Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert.

W dniu 12.10.2020r Zamawiający opublikował Wynik postępowania oraz Baza konkurencyjności-wynik postepowania .

Zapytanie ofertowe nr 2020/0005/N-na opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz  stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 20-02-2020 Zamawiający zamieścił ,,20-02-2020-Zapytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego nr 2020/000/N oraz załączył zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ (20_02_2020_Zał 1 do OPZ_poprawione wymagane dane techniczne stanowisk) wraz z zmianą ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

W dniu 11.03.2020r. zamieszczono ,,Informację z otwarcia ofert”.

W dniu  30.03.2020r. Zamawiający opublikował wyniki postępowania- w załączeniu.

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności zostanie dodane w dniu 31.03.2020 z uwagi na przejściowe problemy z funkcjonalnością strony.

W dniu 31.03.2020r. Zamawiający zamieścił informację o wybranym Wykonawcy opublikowaną w  Bazie Konkurencyjności.