KOLEJNA DOSTAWA „TOCZKÓW” DLA MARYNARKI WOJENNEJ RP

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. dostarczył Marynarce Wojennej RP kolejną partię zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych „Toczek”, przeznaczonych do niszczenia min morskich. Ładunki są wykorzystywane przez polską flotę w operacjach zwalczania zagrożenia minowego na Morzu Bałtyckim.

Dostawa przedmiotowych ładunków stanowi kolejny etap realizacji umowy podpisanej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a OBR CTM S.A. „Toczki” są podstawowym uzbrojeniem przeciwminowym niszczycieli min. Na potrzeby polskiej floty opracowano trzy rodzaje ładunków. Wersje A i B są transportowane i umiejscawiane w pobliżu min przy użyciu pojazdów podwodnych. Służą w pierwszej kolejności do niszczenia min dennych, w tym min zagrzebanych. Trzeci wariant ładunku „Toczek” C jest przeznaczony do niszczenia min kotwicznych i przenoszony jest przez płetwonurków minerów i pojazdy podwodne. Jego precyzyjne podwieszenie w bezpośrednim sąsiedztwie miny kotwicznej gwarantuje odpowiednią skuteczność w przecięciu minliny, utrzymującej minę na kotwicy. Wszystkie typy ładunków są wyposażone w uniwersalny zapalnik akustyczny.

– „Miny morskie, szczególnie te będące pozostałości po działaniach wojennych, prowadzonych na Bałtyku, cały czas stanowią poważne i realne zagrożenie. Szacuje się, że postawiono ich na Morzu Bałtyckim około 100.000. Realizowane systematycznie dostawy pokazują, że jesteśmy zaufanym partnerem Polskiej Marynarki Wojennej. Na to zaufanie pracujemy od ponad trzech dekad opracowując, rozwijając i dostarczając polskiej flocie nasze rozwiązania.” – stwierdził Prezes Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski.

SKUTECZNOŚĆ MLM II POTWIERDZONA NA POLIGONIE W NIEMCZECH

Podczas testów organizowanych w sierpniu 2020 roku, na poligonie morskim Niemieckiej Marynarki Wojennej w Eckernförde, potwierdzono skuteczność opracowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) w Gdyni nawodnych i podwodnych podsystemów przeciwminowych. Wspomniane rozwiązania, wchodzą w skład rozwijanego przez OBR CTM S.A. systemu trałowego MLM II. Jest on przeznaczony do zwalczania niekontaktowych min morskich, poprzez generowanie pól fizycznych, zdolnych do aktywacji zapalników min. Wyniki testów polskich rozwiązań, wywarły bardzo pozytywne wrażenie na ich międzynarodowych uczestnikach i potwierdziły spełnienie założonych wymagań.

 

Prototyp podsystemu nawodnego systemu MLM II, zbudowany został w oparciu o  wytworzony w gdyńskiej spółce modułowy lekki trał niekontaktowy MLM (bazujący na dostarczonym Polskiej Marynarce Wojennej trale „Promienica”). Natomiast demonstrator technologii podsystemu podwodnego systemu MLM II, został opracowany od podstaw i jest najnowszym osiągnięciem  gdyńskich inżynierów.

Badania i testy pierwszego podsystemu, prowadzone na niemieckim poligonie, miały na celu ocenić jego zdolność do generowania pól fizycznych, celem odwzorowania pól fizycznych rzeczywistych okrętów. Badania i testy podsystemu podwodnego wykonano aby udowodnić, iż możliwe jest holowanie trału za okrętem na odległym dystansie i określonej głębokości. Co z kolei miało potwierdzić możliwość generowanie pól fizycznych, w bliskiej odległości, od zalegających na dnie min. Wyniki testów wskazały jednoznacznie, że spełniono wymagania, które postawiono przed wspomnianymi podsystemami, uzyskując zarówno wierne odwzorowanie pól fizycznych symulowanych okrętów  oraz potwierdzając zdolność trału do przemieszczania się na zadanej głębokości i w znacznej odległości od holującego go okrętu.

 

– „Badania i testy, jakie przeprowadzono w Eckernförde potwierdziły, że w zakresie projektowania i wytwarzania uzbrojenia służącego do zwalczania morskiej broni minowej, OBR CTM S.A. jest nie tylko jedną z wiodących w Europie instytucji, ale również pionierem wyznaczającym trendy w zakresie jego przyszłego rozwoju” – stwierdził Prezes Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski.

Dodatkowym osiągnięciem gdyńskiej Spółki, było przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami fińskiej firmy Patria, integracji ich rozwiązania – generatora sygnatur akustycznych okrętów – , ze sprzętem wytworzonym przez OBR CTM S.A. Powstały w ten sposób zestaw trałowy, uzyskał również bardzo pozytywną opinię podczas testów przeprowadzonych w Niemczech.

 

PROJEKT „EMC-LABNET” NABIERA ROZMACHU

Stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej: na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających, z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości – to najnowsze urządzenia, które trafiły do rozbudowywanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.), laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Mimo, że budowa laboratorium jeszcze się nie rozpoczęła, to nowe stanowiska badawcze już teraz zostały uruchomione.

 

 Dostawa sprzętu, zrealizowana przez firmę „EMC-FORTO s.c.”, jest kolejnym milowym krokiem w procesie budowy i wyposażania kompleksowego zaplecza badawczego laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC.  Projekt budowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Ma on na celu rozbudowę i uzupełnienie bazy techniczne i laboratoryjnej członków Konsorcjum „EMC-LabNet” oraz utworzenie strategicznej sieci laboratoriów, stanowiących zaplecze dla badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Na pierwszym etapie, dostawa sprzętu do gdyńskiego Ośrodka, obejmowała stanowiska tworzące system generowania i mierzenia anomalii w różnych systemach zasilania. Są one odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na badania techniczne i aktualizację wymagań coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Stanowiska są wykorzystywane do świadczenia usług komercyjnych praktycznie od chwili ich dostawy do laboratorium. Sukcesywnie, jeszcze w trakcie budowy obiektu nowego laboratorium, realizowane będą dostawy sprzętu dla kolejnych obszarów objętym projektem.

 

– „Laboratorium ukierunkowane w dużej mierze na zagadnienia techniki morskiej, mające możliwość wykonania dokładnych badań oraz pełnej kompleksowej usługi – od weryfikacji dokumentacji technicznej po uzyskanie certyfikatów, będzie jedyną tego typu jednostką w Polsce i jedną z nielicznych tego typu placówek w Europie” – stwierdził Prezes Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski.

 

– „Dzięki nowym stanowiskom, jesteśmy w stanie spełnić wszelkie wymagania, w zakresie  zaburzeń przewodzenia niskich częstotliwości, stawiane zarówno przez przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, jak i morskie towarzystwa klasyfikacyjne t.j. Polski Rejestr Statków, Germanische Lloyd (GL), DET NORSKE VERITAS (DNS) itd.”– dodał kierownik projektu EMC LabNet Piotr Nisgorski.

 

W ramach podpisanej umowy, firma  „EMC-FORTO s.c.” przeszkoliła również pracowników w obszarze obsługi, diagnostyki, eksploatacji stanowisk.

 

–  „Nawiązana przez nasze firmy współpraca zaowocowała pozyskaniem przez OBR CTM S.A. kompleksowego systemu przeznaczonego do prowadzenia badań odporności urządzeń elektronicznych na zaburzenia, w zakresie niskich częstotliwości oraz na anomalie zasilania. Dodatkowo przeprowadzone szkolenia  pozwoliły pracownikom OBR CTM S.A. rozszerzyć wiedzę w obszarze nowych możliwości laboratorium EMC, ale też na podwyższenie jakość świadczonych usług dzięki nowym kompetencjom. – podsumował współwłaściciel firmy „EMC-FORTO s.c.” Grzegorz Modrykamień.

 

                                                                                                                                                                                                             

Prezes OBR CTM S.A. uczestniczy w debacie organizowanej podczas Forum Wizji Rozwoju w Gdyni

„Wyzwania stojące przed polskim przemysłem u progu czwartej rewolucji przemysłowej”  były tematem debaty organizowanej podczas Forum Wizja Rozwoju, w której wystąpił Prezes OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski. Odbywało się ono w dniach 24-25 sierpnia 2020 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

W trakcie swojego wystąpienia, które miało miejsce w drugim dniu Forum, Prezes OBR CTM S.A. poruszył tematykę  wyzwań stojących przed polskim przemysłem, przede wszystkim w aspekcie społecznym, technologicznym oraz organizacyjnym. Zwrócił również uwagę na potrzebę kreatywnego pokonywania barier technologicznych m. in. poprzez  wykorzystywanie nowoczesnych technologii w uczeniu dzieci, młodzieży oraz studentów. Podkreślił również potrzebę ciągłego wdrażania w przemyśle zagadnień z zakresu cyfryzacji, automatyki i robotyki.

 

Polska Grupa Zbrojeniowa i Raytheon wzmacniają współpracę

Spółki z Grupy PGZ: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów podpisały umowy z firmą Raytheon (NYSE:RTN). Współpraca przewiduje dostawę usług i materiałów niezbędnych do budowy polskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”, opartego na systemie Patriot™.

 

Umowa z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej dotyczy zaprojektowania wyposażenia i integracji specjalistycznych kontenerów do obsługi systemu „Wisła”. Zakłady Mechaniczne Tarnów wyprodukują układy/zespoły napędowe do wyrzutni, natomiast Wojskowe Zakłady Elektroniczne zestawy modułów elektroniki DLTM (Data Link Terminal Module – DLTM), podzespoły wchodzące w skład każdego systemu Patriot™. Umowy otwierają polskim zakładom możliwość eksportu własnych produktów i usług do innych państw-partnerów Patriot™.

 

Podpisane umowy to efekt współpracy, której celem jest włączanie spółek z naszej Grupy w łańcuchy dostaw partnerów zagranicznych. W ten sposób umacniamy relacje z firmami z USA, otwierając przed naszymi Spółkami możliwości pozyskiwania kolejnych zamówień na inne rynki – powiedział Marek Borejko, dyrektor Biura Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej PGZ S.A.

 

Umowy te podkreślają zaangażowanie firmy Raytheon w zwiększenie udziału polskiego przemysłu w budowie systemu Patriot dla Polski – powiedział Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w firmie Raytheon – Spółki PGZ dołączają do globalnego łańcucha dostaw firmy Raytheon, zyskując możliwość ubiegania się o kontrakty na sprzedaż swoich produktów innym partnerom systemu Patriot na całym świecie.

 

I faza programu WISŁA obejmuje dostawy 2 baterii sytemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, opartego na systemie Patriot™. Dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, które powstaną w Hucie Stalowa Wola S.A. (GK PGZ). Transfer technologii i wiedzy pozwoli też na obniżenie kosztów ponoszonych podczas całego cyklu życia systemów wyrzutni, za których eksploatację i modernizację będą odpowiadać spółki z Grupy PGZ.

 

Konsorcjum PGZ–Wisła odpowiadające za realizację programu WISŁA po stronie PGZ składa się z czternastu podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., PIT-RADWAR S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Niektóre z wymienionych spółek z Grupy PGZ wezmą udział w programie WISŁA jako poddostawcy

Polska zamawia system Double Eagle SAROV firmy SAAB – www.gospodarkamorska.pl

Saab otrzymał zamówienie na dostawy systemu „Double Eagle Sarov”, przeznaczonego do działań przeciwminowych (MCM). System zostanie dostarczony dla niszczycieli min typu „Kormoran II”, budowanych dla polskiej Marynarki Wojennej w ramach konsorcjum w stoczni Remontowa Shipbuilding SA z grupy Remontowa Holding. Dostawy zaplanowano na lata 2021-2022.  

Zamówienie złożył jeden z członków Konsorcjum tj. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM SA), który w projekcie budowy niszczycieli min odpowiada za wytworzenie i dostawę na okręty Zintegrowanych Systemów Walki, Systemów Wojny Minowej opartych o sonary z rodziny SHL oraz Systemów Obrony Biernej. Systemy Double Eagle Sarov firmy Saab zostaną wyposażone zgodnie z wymaganiami Marynarki Wojennej RP.

„Cieszę się, że nasze świetne relacje z OBR CTM SA zaowocowały tą umową, dzięki której Marynarka Wojenna RP pozyska wiodący na świecie system Saab stworzony do działań przeciwminowych.” – powiedział Jyrki Kujansuu, szef Saab Polska.

„Elastyczna i modułowa technologia opracowanego przez nas Systemu Zarządzania Walką „SCOT”, który stał się fundamentem technologicznym Zintegrowanych Systemów Walki „Kormoranów”, pozwala na integrację w jego ramach dowolnych elementów. W tym oczywiście nowo pozyskanych pojazdów podwodnych” -stwierdził Prezes Zarządu OBR CTM SA Marcin Wiśniewski.

Czytaj dalej: https://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/polska-zamawia-system-double-eagle-sarov-firmy-saab-dla-kormoranow.html

Udział przedstawicieli OBR CTM S.A. w Kongresie Bezpieczeństwa Morskiego

11 lutego 2020 roku przedstawiciele OBR CTM S.A. uczestniczyli w Kongresie Bezpieczeństwa Morskiego, który zorganizowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej. Przedsięwzięcie zrealizowano m.in. w ramach obchodzonego w tym roku 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. W trakcie Kongresu omawiano  m. in. znaczenie gospodarki morskiej dla zrównoważonego rozwoju Polski, poruszano także kwestie bezpieczeństwa Portu Gdynia w dobie inwestycji infrastrukturalnych, transferu technologii przy okazji modernizacji Marynarki Wojennej RP, a także morskich farm wiatrowych jako nowego planu gospodarki morskiej w Polsce. Omówiono również zadania Marynarki Wojennej w czasie pokoju oraz potrzeby i współdziałanie polskich sił morskich.

 

Pół wieku „Mewy” – „Wojsko i Technika” nr 1/2020

…Marzenia o niszczycielu min. Starania o pozyskanie nowoczesnych okrętów przeciwminowych, odpowiadających ówczesnym wzorcom zachodnim podjęto w Polsce stosunkowo wcześnie. Już w 1986 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej w Gdyni (CTM) rozpoczęto realizacje  pracy p.k. „Lodówka”. Jej celem było wykonanie projektu koncepcyjnego, a potem wstępnego niszczyciela min proj.255,  a wraz  z nim podsystemów specjalistycznych: wspomagania dowodzenia; zintegrowanego systemu określania pozycji; sterowania po trajektorii i dynamicznego pozycjonowania; systemu zdalnego sterowania zespołem napędowo-sterowym i elektrownią okrętu, zintegrowanego systemu łączności, sonaru kadłubowego obserwacji czołowej „Flaming A”; sonaru holowanego obserwacji bocznej „Flaming B”; bezzałogowego pojazdu  podwodnego z układami sterowania i transmisji danych…

Czytaj dalej: „Pół wieku Mewy” – Tomasz Grotnik, „Wojsko i Technika” nr 1/2020

Międzynarodowa Konferencja NATCON

Po raz kolejny dzięki współpracy OBR CTM S.A., Akademii Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Konferencja NATCON odbędzie się jako projekt towarzyszący IX Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO w dniach 22-24 czerwca 2020r. w Gdańsku.

 

Międzynarodowa Konferencja NATCON to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie technologii morskiej. Konferencja łączy ze sobą świat nauki, przemysłu i praktycznego użytkowania. Priorytetową tematyką Konferencji są zagadnienia z obszaru wojskowej techniki morskiej, ochrony morskiej infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa na morzu, w tym ratownictwa morskiego.

 

Zostań prelegentem i zgłoś swój udział do 21 lutego

 

Na stronie Konferencji NATCON można zgłosić swój udział.

 

Tegoroczne referaty można zgłaszać w obszarach, które pojawiały się dotychczas czyli Morskie Systemy Walki, Systemy Bezpieczeństwa Morskiego, Eksploatacja Techniki Morskiej oraz zupełnie nowym związanym z Cyberbezpieczeństwem.

 

Referaty należy przesyłać do Pani Judyty Fac na adres e-mail: j.fac@amw.gdynia.pl. Pod tym adresem można także uzyskać szczegółowe informacje na temat publikacji.

 

Terminarz zgłoszeń

 

Artykuł należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytora Word (.doc lub .docx). Nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Wszystkie artykuły są recenzowane.

 

  • do 21 lutego 2020 r. – rejestracja, przesłanie streszczenia,
  • do 4 marca 2020 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji NATCON,
  • do 8 kwietnia 2020 r. – przesłanie pełnej treści referatu,
  • do 30 kwietnia 2020 r. – zakończenie procesu recenzowania i akceptacji pełnego tekstu zgłoszonego referatu,

 

Wszystkie informacje związane z uczestnictwem konferencji oraz samym wydarzeniem można znaleźć na stronie natconference.eu lub na profilu facebookowym @natconference

 

Bezpieczna amortyzacja jednostek morskich – www.gospodarkamorska.pl

W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) – wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) – poza złożonymi systemami dedykowanymi dla okrętów oraz brzegowych stanowisk dowodzenia, powstaje szereg produktów przeznaczonych dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji systemów i urządzeń okrętowych, a także bezpieczeństwa załóg okrętowych.

Jednym z takich produktów są amortyzatory, chroniące praktycznie wszystkie urządzenia zainstalowane na okrętach przed skutkami wybuchów podwodnych oraz zabezpieczające okręt przed skutkami drgań jego konstrukcji, spowodowanych pracą takich urządzeń jak np. znajdujące się w siłowni okrętowej silniki, pompy, sprężarki itd.. Gdyński CTM posiada w swojej ofercie szerokie spektrum amortyzatorów o różnej wielkości, które są wykorzystywane do „elastycznego posadowienia” urządzeń okrętowych, szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa realizowanych przez okręt misji oraz bezpieczeństwa samego okrętu…

Czytaj dalej na https://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/bezpieczna-amortyzacja-jednostek-morskich-.html