Umowy na nowe okręty dla Marynarki Wojennej RP z udziałem CTM

W środę, 27 grudnia br. w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisano dwie umowy na budowę nowych okrętów dla Marynarki Wojennej RP. W myśl podpisanych porozumień do służby trafi prototypowa jednostka typu RATOWNIK (umowa przewiduje możliwość pozyskania także drugiej jednostki tego typu) oraz dwa kolejne niszczyciele min typu KORMORAN. Łączna wartość podpisanych umów wynosi niemal 2 mld zł.

 

Zamówienie na budowę okrętów RATOWNIK zrealizuje konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w składzie PGZ S.A., Stocznia Remontowa NAUTA S.A., Stocznia Wojenna PGZ Sp. z o.o. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Szacowana wartość tego zamówienia może sięgnąć 1,5 mld zł. Umowę pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia podpisali reprezentujący konsorcjum spółek PGZ prezes zarządu PGZ S.A. Błażej Wojnicz oraz członek zarządu spółki Adam Lesiński.

 

Sygnatariuszami umowy na budowę kolejnych dwóch niszczycieli min typu KORMORAN były z kolei Inspektorat Uzbrojenia MON oraz Konsorcjum, składające się z gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding (lider) oraz gdyńskich Spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej tj. CTM (W imieniu CTM umowę podpisali Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Kilian oraz Wiceprezes Zarządu Joanna Sztiller) oraz PGZ Stoczni Wojennej.

 

Obie umowy podpisano w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosza Kownackiego.

 

– Jeśli chodzi o jednostkę typu RATOWNIK to w związku z planowym wycofaniem okrętów ratowniczych projektu 570, czyli ORP „Piast” oraz ORP „Lech”, potrzebujemy nowoczesnych okrętów tej klasy. Projekt ten ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa m.in. ze względu na fakt, że dostawy nowych jednostek mają zabezpieczyć działania operacyjne okrętów podwodnych pozyskanych w ramach programu ORKA. Równie ważne jest pozyskanie kolejnych jednostek typu „KORMORAN”, które wydatnie zwiększą potencjał Marynarki Wojennej RP w jeśli chodzi o neutralizację zagrożenia minowego – powiedział na uroczystości minister Bartosz Kownacki.  – Obie dzisiejsze umowy stanowią kolejny bardzo ważny krok w odbudowie zaniedbanego przez lata potencjału Marynarki Wojennej RP, która w tym roku otrzymała już pierwszy od ponad dwudziestu lat nowy okręt, a obecnie zyskuje realną perspektywę wcielenia kolejnych zbudowanych w polskich stoczniach jednostek – podkreślił minister Bartosz Kownacki.

 

Konsorcjum w składzie PGZ S.A., Stocznia Remontowa NAUTA S.A., SW PGZ SP z o.o. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. powołano w celu wspólnego udziału w postępowaniu programu RATOWNIK. Program ten wymagał złożenia oferty na dostawę dwóch okrętów ratowniczych, w tym jednego w ramach opcji. Szacowana wartość pojedynczej jednostki to około 800 mln zł. Okres budowy okrętu od momentu podpisania umowy przewiduje się na blisko pięć lat. Koncepcję okrętu oraz jego projekt wykonawczy przygotowuje polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o.

 

– Realizacja zamówienia na dostarczenie okrętów typu RATOWNIK oznacza dla Grupy wielką szansę na zwiększenie kompetencji w segmencie platform morskich. Budowa tych jednostek będzie też dla nas dobrym przygotowaniem przed innymi postępowaniami związanymi z procesem modernizacji Marynarki Wojennej RP, w tym przede wszystkim przed realizowanym we współpracy z partnerem zagranicznym programem ORKAWarto również zaznaczyć, że jest to pierwsze zamówienie, którego istotna część zostanie wykonana we wdrażanej właśnie w struktury naszej Grupy PGZ Stoczni Wojennej S.A. – powiedział prezes zarządu PGZ S.A. Błażej Wojnicz.

 

Okręty ratownicze to pomocnicze jednostki pływające przeznaczone do realizacji zadań zabezpieczenia ratowniczego działań Marynarki Wojennej – ratowania życia załóg uszkodzonych okrętów podwodnych, wydobywania zatopionej techniki wojskowej, gaszenia pożarów jednostek pływających oraz wykonywania zabiegów dezaktywacji i dezynfekcji w przypadku użycia broni masowego rażenia. Do wykonywania tych zadań okręty zostaną wyposażone m.in. w sprzęt do nurkowania saturowanego oraz do leczniczej dekompresji uratowanych załóg, bezzałogowe pojazdy podwodne, systemy gaśnicze, systemy dezaktywacji i dezynfekcji oraz kompleks medyczny. Na okręcie znajdować się również będzie lądowisko dla śmigłowców.

 

Kontrakt na dostawy kolejnych dwóch jednostek typu „KORMORAN” jest rezultatem umowy ramowej podpisanej w dniu 23 września 2013 roku. Zgodnie z jej zapisami po pozytywnym zakończeniu badań kwalifikacyjnych pierwszej jednostki miał zostać podpisany kontrakt na budowę dwóch kolejnych okrętów seryjnych. Pierwsza jednostka nosząca nazwę ORP „Kormoran” została wcielona do Marynarki Wojennej w dniu 28 listopada 2017 roku.

 

Trzon Konsorcjum odpowiedzialnego za jej budowę stanowiły Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. oraz CTM. Wspomniana Stocznia odpowiedzialna była za dostawę platformy morskiej, urządzeń, instalacji i systemów ogólnookrętowych, w tym nawigacji i łączności. Natomiast CTM pełnił rolę integratora Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki oraz wytworzył i dostarczył na okręt Zintegrowany System Walki w tym: okrętowy podsystem wspomagania dowodzenia, system obrony biernej, system obserwacji podwodnej, w tym stacje hydrolokacyjne SHL-101/TM, SHL-300 oraz ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”.

 

– Wartość bojowa nowoczesnego okrętu definiowana jest przez systemy, w jakie jest on wyposażony. Dlatego dostarczenie dla pierwszego „Kormorana”, opracowanego przez CTM, Systemu Zarządzania Walką SCOT, potwierdziło, że w kraju posiadamy niezbędne kompetencje w tej dziedzinie. Teraz po podpisaniu umowy na kolejne okręty jesteśmy usatysfakcjonowani się, że nasz narodowy system stał się platformą wyjściową dla serii okrętów – powiedział Prezes Zarządu CTM dr inż. Andrzej Kilian.

Debata „Marynarka Wojenna RP i Przemysł Stoczniowy – Co dalej?”

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Szczecinie, odbyła się debata w ramach „Safety Forum Szczecin”, która przebiegała pod hasłem „Marynarka Wojenna RP i Przemysł Stoczniowy – Co dalej ?”. Tematyka debaty dotyczyła nie tylko sytuacji w jakiej znajduje się MW, ale także jej przyszłości, jak również wyzwań organizacyjnych i technologicznych, które przed nią stoją. Nieodłącznym elementem debaty była rola polskiego przemysłu stoczniowego, jako przemysłowego zaplecza dla MW w realizowaniu zadań obronnych.

 

Podczas debaty, Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) dr inż. Andrzej Kilian wygłosił prezentację pt: „Innowacyjne technologie wytworzone w OBR CTM S.A., służące zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego państwa”. Przedstawił w niej nowatorskie rozwiązania opracowane w gdyńskim Ośrodku, które znalazły zastosowanie w prowadzonych z udziałem CTM projektach, związanych z procesem modernizacji polskiej Marynarki Wojennej.

 

Wśród nich znalazły się m. in. informacje o pierwszym polskim okrętowym Systemie Zarządzania Walką SCOT, który został zainstalowany na nowoczesnym niszczycielu min ORP „Kormoran” oraz informacje o kluczowym wyposażeniu autorstwa CTM, które również znalazło zastosowanie na wspomnianym okręcie, jak np.: pionierskie rozwiązanie z zakresu obrony biernej, system obserwacji podwodnej, w tym stacje hydrolokacyjne SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”.

 

Ponadto, podczas swojej prelekcji Prezes CTM przedstawił również  rozwiązania gdyńskiego Ośrodka, związane z ochroną morskiej infrastruktury krytycznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu detekcji i przeciwdziałania morskim zagrożeniom terrorystycznym.

Szlachetna Paczka już po raz szósty w CTM „Razem zmieniamy Świat na lepsze!”

Już po raz szósty wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Jak co roku miała ona na celu udzielenie moralnego i materialnego wsparcia przed Świetami Bożego Narodzenia, wielu potrzebującym rodzinom. W tym roku  zdecydowaliśmy się udzielić pomocy 5-osobowej rodzinie z okolic Mikoszewa, która kilka tygodni temu, w wyniku pożaru straciła cały dorobek życia. W trakcie akcji Pracownicy CTM wykazali się szczodrym portfelem, skutecznością oraz co najważniejsze, wielkim sercem.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

9 grudnia br. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. W 2016 roku Nasza Spółka wdrożyła Kodeks Etyki Grupy PGZ oraz powiązane z nim Polityki: Antykorupcyjną i Antymobbingową. W 2017 r zostały przeprowadzone szkolenia w tym zakresie. Jest to dobra okazja do przypomnienia, że Spółka, w swych działaniach stosuje zasady zawarte w Kodeksie Etyki.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia, jak obchodzono (już po raz drugi) Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji w siedzibie PGZ S.A.

Ceremonia pierwszego podniesienia bandery MW RP na „ORP Kormoran”

Szanowni Państwo,

 

mająca miejsce w dniu 28 listopada 2017 roku uroczystość pierwszego podniesienia bandery Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej na ORP „Kormoran”, co wielokrotnie podkreślono, miała niezwykłe znaczenie dla polskich Sił Zbrojnych, szczególnie dla ich morskiego komponentu. Po wielu latach byliśmy świadkami wcielenia nowego polskiego okrętu do Marynarki Wojennej, okrętu wybudowanego i wyposażonego przez polski przemysł stoczniowy i zbrojeniowy. Okrętu, który wzmacnia nasz system bezpieczeństwa oraz stanowi dowód potencjału skumulowanego w polskim przemyśle. I z tego właśnie powodu dzień ten był również naszym świętem – przemysłu.

 

Wszyscy widzimy efekty współpracy fachowców z branży okrętowej. Należy jednak pamiętać, że wartość bojowa nowoczesnego okrętu definiowana jest przez systemy, w jakie został on wyposażony. Szczególne zaś znaczenie ma poziom ich integracji w ramach tzw. Systemu Dowodzenia.

 

Okrętowy system dowodzenia i kierowania środkami walki SCOT wytworzony przez OBR CTM S.A., w który wyposażony został ORP KORMORAN, jest pierwszym tego typu systemem opracowanym i wdrożonym w naszym kraju.

 

Nieobarczony obcymi prawami, odpowiadający najnowszym wymaganiom i standardom, stanowi podstawę jednolitego rozwiązania dla każdego z kolejnych planowanych okrętów. System integruje zgromadzone na okręcie sensory oraz efektory w jedną całość pozwalając na realizację zadań okrętu, t.j. poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji oraz zwalczania min morskich. System stanowi jednocześnie „mózg, serce i układ nerwowy” okrętu i został opracowany tak, aby zagwarantować pełną zdolność operacyjną.

 

Warto podkreślić, że CTM dostarczył również na okręt kluczowe wyposażenie, w tym: okrętowy podsystem wspomagania dowodzenia, pionierskie rozwiązanie z zakresu obrony biernej, system obserwacji podwodnej, w tym stacje hydrolokacyjne SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”.

 

Zarząd Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, realizującego zadania w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia nowej wartości, jaką jest zaawansowany technologicznie system.

 

Na okręcie widać rezultat trzech lat naszej wytężonej pracy. Nie byłoby to jednak możliwe bez wcześniejszego inwestowania w rozwój kadr, kumulowania i poszerzania kompetencji, rozbudowy bazy technologicznej, wdrażania zmian organizacyjnych.

 

To był również czas zdobywania doświadczeń w obszarze okrętowych systemów dowodzenia, w ramach trwającego 10-lat offsetu oraz działań na rynkach zagranicznych.

 

To wszystko okazało się przepisem na sukces w połączeniu ze wsparciem Ministerstwa Obrony Narodowej, zaangażowaniem załogi Kormorana, która nadała ostateczny, funkcjonalny szlif systemowi, jak też z możliwością pozyskania świetnie przygotowanych przez nasze uczelnie młodych, żądnych nietuzinkowych wyzwań inżynierów.

 

Dlatego wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że polski okręt wyposażony w polskie systemy, dumnie prezentuje podniesioną banderę Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej, dziękujemy.

 

W imieniu całego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Zarząd, dziękuję za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni i z pełną odpowiedzialnością stwierdza: Centrum Techniki Morskiej jest gotowe dostarczyć zintegrowane systemy na kolejne KORMORANY … i nie tylko.

 

Zarząd OBR CTM S.A.

Niszczyciel min Kormoran II gotowy do służby

Kilka tygodni temu, na wodach Zatoki Gdańskiej, pomyślnie zakończyły się prowadzone od kilku miesięcy badania kwalifikacyjne nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran”. Potwierdziły one wymagania kontraktowe okrętu do realizacji jego głównych zadań, tj. poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji i zwalczania min morskich, przeprowadzania jednostek morskich przez akweny zagrożone minami oraz obrony przeciwminowej okrętów i statków podczas przejścia morzem. Okręt budowany przez konsorcjum, którego trzon tworzą stocznia Remontowa Shipbuilding (lider) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) w dniu 17 listopada br. został formalnie przekazany Marynarce Wojennej.

 

Zakończone z pozytywnym wynikiem badania kwalifikacyjne sfinalizowały serię kilkumiesięcznych prób okrętu, prowadzonych najpierw w ramach badań wstępnych, a następnie w ramach wspomnianych badań kwalifikacyjnych. W ich trakcie, sprawdzono platformę morską, urządzenia, instalacje i systemy ogólnookrętowe, w tym nawigację i łączność, dostarczone przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. Ponadto przetestowano również System Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki, którego integratorem jest CTM, wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. CTM wytworzył i dostarczył na okręt Zintegrowany System Walki, w tym: okrętowy  podsystem wspomagania dowodzenia, system obrony biernej, system obserwacji podwodnej, w tym stacje hydrolokacyjne oraz ładunki do niszczenia min.

 

„Wierzymy, że dostawa nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran II” jest pierwszym krokiem w odbudowie potencjału polskiej Marynarki Wojennej. Realizacja tak skomplikowanej pracy rozwojowej w niezmiernie krótkim czasie pokazała, że istnieje w naszym kraju potencjał do tworzenia nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie jednostek morskich. Na potrzeby realizacji budowy okrętu musieliśmy opanować szereg nowych technologii. Mam tu na myśli przede wszystkim umiejętność konstruowania i spawania kadłuba ze stali amagnetycznej” – podkreślił Piotr Dowżenko, Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding S.A.

 

„Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stanęliśmy podczas budowy okrętu, było zintegrowanie w jedną całość wszystkich urządzeń i systemów dostarczonych przez różnych producentów. Udało nam się to dzięki opracowanemu przez nas autorskiemu systemowi zarządzania walką „SCOT”, stanowiącemu jednocześnie „mózg, serce i układ nerwowy”, który pozwala na użycie okrętowych sensorów i efektorów w najbardziej efektywny sposób. Chcemy, aby to uniwersalne rozwiązanie, znalazło zastosowanie na wszystkich nowobudowanych okrętach dla polskiej Marynarki Wojennej” – stwierdził Prezes Zarządu CTM dr inż. Andrzej Kilian.

 

Po zakończeniu badań kwalifikacyjnych nastąpiło przekazanie okrętu Marynarce Wojennej. Zakończeniu badań kwalifikacyjnych towarzyszyło również zakończenie cyklu prowadzonych przez naszych specjalistów szkoleń – dla załogi okrętu – z zakresu dostarczanych podsystemów okrętowych tj. podsystemu wspomagania dowodzenia, obrony biernej, broni podwodnej itd. – dodała Wiceprezes Zarządu OBR CTM S.A. Joanna Sztiller.

 

Zgodnie z planem po zakończonych badaniach kwalifikacyjnych i przekazaniu okrętu, nastąpi podniesienie bandery, co jest jednoznaczne z jego wcieleniem do Marynarki Wojennej. Wnioski zebrane podczas badań kwalifikacyjnych prowadzonych na okręcie prototypowym, zostaną wdrożone na kolejne planowane okręty seryjne.

 

„Z wielką nadzieją oczekujemy na finalizację umowy ramowej podpisanej we wrześniu 2013 roku, która mamy nadzieję zaowocuje zamówieniem, jeszcze w  tym roku, kolejnych okrętów typu Kormoran II – podsumował Bartłomiej Pomierski Wiceprezes Zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding.

Udział OBR CTM S.A. w Międzynarodowej Wystawie i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017 w Warszawie

W dniach 15-16 listopada 2017 roku przedstawiciele Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. wzięli udział w organizowanej w Warszawie Międzynarodowej Wystawie i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego „InSec”.  Ekspozycja Ośrodka zawierająca  autorskie rozwiązania z zakresu systemów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  w portach i obiektach infrastruktury krytycznej (bariera magnetyczna, efektory pirotechniczne) oraz systemów łączności radiowej i wymiany danych (radiostacja plecakowa RKP-8100) została zaprezentowana w ramach szerszej ekspozycji, prezentowanej przez Polską Grupę Zbrojeniową.

Przedstawiciele CTM biorze udział w obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu

W dniu 19 października 2017 roku przedstawiciele Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. wzięli udział w odbywającej się w Zegrzu Konferencji pt. „Kierunki rozwoju wojskowych systemów łączności i informatyki” oraz towarzyszącej jej wystawie sprzętu wojskowego. Obydwa wydarzenia zostały zorganizowane w ramach dwudniowych (19-20.10.2017 rok) centralnych obchodów Święta Wojsk Łączności i Informatyki. Przedstawiciel CTM w ramach konferencji wygłosił prelekcję  dotyczącą rozwiązań opracowanych w CTM z zakresu łączności  radiowej, natomiast w trakcie pokazu reprezentanci Ośrodka zaprezentowali m. in. radiostację RKP-8100 w wersji plecakowej oraz radiostację RKP-8100 z adapterem mobilnym RKP-8100 AM-B.

Udział CTM w Targach Arms & Security, Kijów, 10-13 października 2017 roku

W dniach 10-13 października 2017 roku przedstawiciele Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. wzięli udział w Międzynarodowych Targach Arms and Security (A&S), organizowanych w Kijowie na Ukrainie. W ramach ekspozycji prezentującej potencjał Spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, CTM przedstawił ofertę Spółki z zakresu systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem, systemów uzbrojeniem broni podwodnej, systemów ochrony morskiej infrastruktury krytycznej, systemów łączności radiowej i wymiany danych oraz badań i certyfikacji wyrobów. Została ona zaprezentowana w formie specjalistycznej aplikacji wyświetlanej na ekranie dotykowym. Podczas Targów odwiedziło nas kilkuset gości, w tym polscy i zagraniczni przedstawiciele polityki oraz służb mundurowych.

OBR CTM S.A. w audycji pt. „Przegląd Wojskowy” na antenie Programu 1 Polskiego Radia

W dniu 7 października 2017 roku na antenie Programu 1 Polskiego Radia wyemitowany został  kolejny odcinek audycji pt. „Przegląd Wojskowy”, tym razem poświęcony m. in. działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). W audycji Prezes CTM dr inż. Andrzej Kilian oraz Wiceprezes CTM Joanna Sztiller przedstawili informacje na temat innowacyjnych rozwiązań opracowanych w gdyńskiej Spółce. Wsród nich znalazły się takie wyroby jak: System Zarządzania Walką SCOT, ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich, System Ochrony Morskiej Infrastruktury Krytycznej itd. Nie mogło również zabraknąć informacji o najważniejszym realizowanym przez Ośrodek projekcie, czyli budowie nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran II”. Zapraszamy do wysłuchania audycji!

 

Materiał dotyczący CTM dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://www.polskieradio.pl/7,Jedynka/5762,Przeglad-wojskowy

 

Przegląd wojskowy 7 października godz. 06:45