Udział Prezesa OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kiliana w obradach Konferencji „Wspólne działania Nauki Polskiej dla Obronności Kraju”

Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny OBR CTM S.A. został zaproszony do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej  „Wspólne działania Nauki Polskiej dla Obronności Kraju”, organizowanej w dniach 29-30 czerwca 2015 roku w Poznaniu. Prezes pełniąc funkcje członka Komitetu Naukowo-Przemysłowego uczestniczył w prowadzonej podczas konferencji wymiany poglądów na temat nowoczesnej myśli technicznej, powstającej w jednostkach naukowych w służbie bezpieczeństwa narodowego.

„CTM Team” bierze udział w 11 Biegu Świętojańskim

Kilkunastu pracowników Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. uczestniczyło w 11 Biegu Świętojańskim, organizowanym w nocy z 19 na 20 czerwca 2015 roku w Gdyni. Dziesięciokilometrowy bieg był kolejną impreza sportową, w której wzięli udział pracownicy Ośrodka.

Udział przedstawicieli OBR CTM S.A. w Międzynarodowej Konferencji Undersea Defence Technology 2015

Naukowcy z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. reprezentowali Ośrodek podczas tegorocznej konferencji Undersea Defence Technology 2015.  Konferencja miała miejsce w Rotterdamie w Holandii, w dniach 3-5 czerwca 2015 roku. W jej trakcie Dyrektor J.T Dobkowski przewodniczył sesji dotyczącej broni podwodnej i platform autonomicznych, natomiast drugi z przedstawicieli Ośrodka – Paweł Polański wygłosił referat na temat systemów bezzałogowych wykorzystywanych w zwalczaniu min morskich.

Konwersatorium „Systemy inteligentne w ochronie gospodarki”

W dniach 20-21 maja 2015 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni współorganizował wraz z Instytutem Mikromakro oraz Akademią Marynarki Wojennej konwersatorium pt. „Systemy inteligentne w ochronie gospodarki”, będące częścią programu „Pięć żywiołów. Wolność-informacja-bezpieczeństwo”. Rolę gospodarzy podczas wspomnianej uroczystości pełnili: Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż Andrzej Kilian, Rektor-Komendant AMW komandor prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht oraz Prezes Zarządu Fundacji Instytut Mikromakro Sławomir Kosieliński. W trakcie konwersatorium dr inż. Ryszard Rugała przedstawił w wystąpieniu zatytułowanym: „Systemy ochrony infrastruktury morskiej – kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe” wkład OBR CTM S.A., w wytwarzanie inteligentnych systemów, służących ochronie gospodarki.

Przedstawiciel OBR CTM S.A. przewodniczył sesji w trakcie Konferencji MAST

16Przedstawiciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Dyrektor Pionu Badawczo-Rozwojowego dr inż. Jan Tadeusz Dobkowski uczestniczył z ramienia Ośrodka w Konferencji Naukowej MAST. Konferencja miała miejsce w dniach 13-15 maja 2015 roku w Jokohamie w Japonii. Będący członkiem Komitetu Technicznego Konferencji Dyrektor przewodniczył sesji dotyczącej bezpieczeństwa morskiego oraz ponadto wygłosił referat na temat wytworzonego w OBR CTM S.A. systemu ochrony infrastruktury krytycznej.

Otwarcie „Laboratorium Integracji Systemów Okrętowych”, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.

W dniu 9 kwietnia (czwartek) 2015 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni odbyło się otwarcie „Laboratorium Integracji Systemów Okrętowych”. Nowo otwarte laboratorium jest bazą technologiczną polskich okrętowych systemów dowodzenia dla nowo budowanych okrętów w ramach programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”. W trakcie uroczystości rolę współgospodarza dokonującego otwarcia laboratorium pełnił generał dywizji dr Mirosław Rózański, reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej. Ponadto w uroczystości   uczestniczyli m.in.: Dariusz Olejnik z Inspektoratu Uzbrojenia,  dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Mordel, Michał Świtalski członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Piotr Soyka Prezes Zarządu Remontowa Holding S.A.,  Andrzej Wojtkiewicz Prezes Zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding, Syndyk Stoczni Marynarki Wojennej S.A. Magdalena Smółka wraz z Dyrektor Zarządzający stoczni Zenonem Śmietaną oraz Pani Katarzyna Gruszecka-Spychała – Wiceprezydent Miasta Gdynia ds. gospodarki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór projektów do XVIII edycji konkursu Polski Produkt przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór projektów do XVIII edycji konkursu  Polski Produkt przyszłości. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Gospodarki. Celem niniejszego działania jest promocja osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Konkurs, w którym udział jest bezpłatny, przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 

 1. Produkt przyszłości jednostki naukowej
 2. Produkt przyszłości przedsiębiorcy
 3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

 

Zwyciężcy w konkursie otrzymają statuetkę, dyplom, prawo posługiwania sie w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski produkt przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu. Oprócz w/w nagród  organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród specjalnych:

 • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off
 • za projekt branży ICT
 • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub innych obszarach, które zostana zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych projektów.

 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.ppp.pi.gov.pl

 

Szczegółowe informacje nt. Konkursu udzielane są pod nr telefonu: 22 432  83 12 oraz mailowo: konkursppp@parp.gov.pl.

 

Wnioski konkursowe można składać w terminie do dnia 5 maja 2015 roku

Podróż studyjna słuchaczy kursu kwalifikacyjnego na stopień komandora porucznika oraz kapitana marynarki

W dniu 12 marca 2015 roku oficerowie Wojska Polskiego kandydujący na stopień komandora porucznika oraz kapitana marynarki odwiedzili naszą firmę, w ramach organizowanej podróży studyjnej. Wizyty  w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. od wielu lat są stałym punktem podróży studyjnych, organizowanych dla oficerów WP. Oficerowie mieli okazję zapoznać się z realizowanymi przez Ośrodek pracami badawczymi, związanymi z wojskową techniką morską oraz bezpieczeństwem i obronnością państwa. W programie wizyty uwzględniono również zwiedzanie bazy naukowo-technicznej, jaką stanowią laboratoria badawcze Ośrodka.

Wykład dotyczący nowoczesnych broni podwodnych dla studentów Politechniki Gdańskiej

Nowoczesna broń podwodna-to główny temat zajęć, które dla studentów Politechniki Gdańskiej przygotowali naukowcy (specjaliści) CTM w Gdyni. Zorganizowano je w laboratoriach badawczych Ośrodka, w piątek 23 stycznia 2015 roku. W zajęciach uczestniczyło 43 studentów Oceanotechniki, przyszłych specjalistów w dziedzinie technologii podwodnych. Zajęcia rozpoczęły sie od prezentacji projektów broni podwodnej opracowanych i wykonanych przez inżynierów CTM. Wśród nich znalazły się: trały morskie, ładunki do niszczenia min morskich, nowoczesne trójczęstotliwościowe sonary itd.

Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom akcji imiennych

Zarząd

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

z siedzibą w Gdyni

81-109 Gdynia ul. Dickmana 62

 

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

 

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.) ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 450 000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki Akcyjnej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

 

 1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 07 stycznia 2015 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A., 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, w Zespole ds. Kadrowych pok. 4 i pok. 5, w godzinach od 09:00 do 13:00.
 2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.
 3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (w pok. nr 4 i 5, nr telefonu 58 666-53-84, 58 666-53-85 oraz na stronie internetowej www.ctm.gdynia.pl w zakładce „ośrodek”/”pliki do pobrania”/”pełnomocnictwo”).
 4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr telefonu 58 666-53-84, 58 666-53-85).
 5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 09.12.2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

 

W razie pytań i wątpliwości kontakt telefoniczny:
(58) 666-53-85, (58) 666-53-84,  (58) 666-53-11
lub na adres e-mail: kadry@ctm.gdynia.pl