Razem zmieniamy świat na lepsze – „Szlachetna Paczka” z udziałem CTM

Pracownicy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., po raz kolejny przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Głównym celem akcji jest jest udzielenie wsparcia rodzinom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W tym roku CTM przyszedł z pomocą wielopokoleniowej rodzinie Pani Haliny i Pana Jarosława z Rumii (11 osób), którzy potrzebowali szczególnego wsparcia przed Świętami. W dniu 11 września 2015 roku wspomniana rodzina straciła w pożarze cały dorobek swojego życia. Mieszkanie strawione przez ogień zostało odbudowane przez władze miasta, jednakże rodzina chcąc wrócić do zwykłej „codzienności” potrzebowała materialnego wsparcia.

 

Za zebrane przez pracowników pieniądze kupiono: żywność, środki czystości, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, wyposażenie mieszkania oraz specjalne upominki świąteczne. Rodzina z Rumii wierzy, że mimo tragedii stanie na nogi, doceniając otrzymaną pomoc w tak trudnym dla nich okresie życia.

 

W ubiegłym roku projekt „Szlachetna paczka” zrealizowano w blisko 600 miejscach w całym kraju. Pomoc otrzymało prawie 20 tys. rodzin, a łączna wartość pomocy sięgnęła 41 mln 200 tys. złotych.

Wizyta przedstawicieli Portugalskiej Platformy Przemysłu Obronnego w OBR CTM S.A.

W dniu 30 października 2015 roku w siedzibie naszej firmy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Portugalskiej Platformy Przemysłu Obronnego (Portuguese Platform for Defence Industries idD). Portugalska Platforma idD reprezentuje ponad 250 firm z różnych branży związanych z sektorem obronnym i podwójnego zastosowania. Celem spotkania było zdefiniowanie potencjalnych obszarów współpracy w dziedzinie techniki wojskowej. Podczas wizyty przedstawiciele strony portugalskiej zapoznali się z kompetencjami Ośrodka oraz zwiedzili unikatową bazą laboratoryjną OBR CTM S.A.

Wspólna idea przemysłu i naukowców po raz kolejny „pod pełnymi żaglami”

W dniu 16 listopada 2015 roku w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, odbyło się posiedzenie Komitetu Programowego VII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON 2016. Tworzą go przedstawiciele Sił Zbrojnych RP oraz najważniejszych instytucji i firm, działających w obszarze wojskowej i cywilnej techniki morskiej, obronności, bezpieczeństwa na morzu oraz ratownictwa morskiego. Głównym celem spotkania było ustalenie szczegółowej tematyki konferencji, która od 2012 roku wraz z odbywającymi się równolegle Targami BALT MILITARY EXPO, stanowi największe wydarzenie w rejonie państw nadbałtyckich poświęcone tematyce technologii morskich, wykorzystywanych w celach zwiększenia obronności i dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

 

Członkowie Komitetu Programowego, któremu przewodniczy Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian ustalili, że zakres tematyczny NATCON-u obejmie kilkanaście sesji, które zostaną skupione w trzech głównych panelach konferencji, jakimi są: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego oraz eksploatacja techniki morskiej. Wspomniany szczegółowy zakres tematyczny zostanie opublikowany na stronie www.natconference.eu pod koniec listopada 2015 roku. W trakcie posiedzenia zgłoszono kandydatury osób, które zostaną zaproszone do objęcia przewodniczenia poszczególnym sesjom tematycznym. Omówione zostały również wydarzenia towarzyszące konferencji „NATCON” i Targom BALT MILITARY EXPO, a mianowicie: konferencja kół naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” oraz konkurs na najbardziej nowatorskie wystąpienie podczas konferencji, które tradycyjne zostanie uhonorowane nagrodą w postaci „Kryształowej latarni”.

 

Celem Konferencji NATCON jest budowa platformy międzynarodowej wymiany wiedzy między użytkownikami, przemysłem, a instytucjami naukowo-badawczymi głównie krajów nadbałtyckich. Przyszłoroczna VII edycja Konferencji, odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2016 roku, i po raz kolejny zostanie zorganizowana w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku przez OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. W jej poprzedniej edycji wzięło udział ok. 200 słuchaczy z Polski i z zagranicy, którzy wygłosili ponad 80 referatów. Reprezentowali oni ponad 50 instytucji i firm z 12 krajów tj.: Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Bułgarii, Włoch, Izraela, Wietnamu, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Gdyńscy naukowcy powołują do życia centrum kompetencji bezpieczeństwa morskiego OXIVIA

W dniu 16 października 2015 r., w Gdyni-Oksywie zostało utworzone Centrum Kompetencji Bezpieczeństwa Morskiego OXIVIA. Inicjatorami jego powstania są: Akademia Marynarki Wojennej (AMW) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.). To pierwsza w historii taka inicjatywa, która ukierunkowana jest na utworzenie unikalnego środowiska dla realizacji zadań naukowych, badawczych, projektowych i wdrożeniowych, a także tych związanych z utrzymaniem i rozwojem już eksploatowanych systemów.

 

Uroczyste podpisanie porozumienia powołującego do życia Centrum Kompetencji Bezpieczeństwa Morskiego OXIVIA, odbyło się w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego sygnatariuszami byli: Rektor-Komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian.

 

OXIVIA to potwierdzenie dalszego zacieśniania trwającej ponad 30 lat współpracy obu instytucji, podjętej w celu rozwijania kompetencji i technologii oraz kumulowania wiedzy w obszarze szeroko pojętego Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Stanowi gwarancję nie tylko gromadzenia niezbędnych doświadczeń w bardzo wymagającym obszarze ale również i rozwijania innowacyjnych zdolności i technologii, w celu wykorzystania ich w realizacji wspólnych przedsięwzięć na potrzeby wdrożeń systemów dowodzenia, uzbrojenia i ochrony infrastruktury krytycznej.”

 

„Nasze wieloletnie doświadczenie, między innymi w budowie i modernizacji systemów Marynarki Wojennej, powinno zostać wykorzystane w nowych projektach jakimi będą okręt obrony wybrzeża „Miecznik” i okręt patrolowy z funkcją zwalczania min „Czapla” – zauważył Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian.

 

Obie instytucje, których siedziby mieszczą się w historycznej dzielnicy Gdyni – Oksywie, posiadają komplementarne kompetencje i dzięki założonej synergii mają głębokie przekonanie, co do pozytywnych skutków wykorzystania całego posiadanego doświadczenia, umiejętności, potencjału technicznego oraz naukowego dla lepszego wypełnienia swoich misji. Zarówno OBR CTM S.A., jak i AMW już dziś, odpowiednio w ramach polskiego przemysłu obronnego jak i wyższych uczelni akademickich, dysponują niezbędnym poziomem wiedzy, kompetencji i możliwości technicznych, aby zabezpieczyć potrzeby Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Ratownictwa Morskiego, Administracji Morskiej i pozostałych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach. Jednym z ważniejszych priorytetów jest również rozszerzenie zdolności do przygotowania wysokiej klasy specjalistów o unikalnych kompetencjach stanowiących zaplecze kadrowe dla wymienionych służb.

 

„W ramach OXIVII zamierzamy podejmować współpracę naukową i badawczą z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w celu pozyskania i rozwinięcia innowacyjnych technologii militarnych wdrażanych w przedsiębiorstwach krajowych przemysłu obronnego” – to zapewnia jej otwarta formuła – stwierdził podczas podpisania porozumienia Rektor-Komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

 

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz/Hubert Jando

CTM pod żaglami, Zatoka Gdańska

W sobotę 3 października 2015 roku odbyła się 64 edycja regat „Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej”. To jedne z najstarszych cyklicznych regat w Polsce, które wpisały się w kalendarz trójmiejskich imprez sportowych. Regaty te uznawane są jako nieoficjalne zakończenie regatowego sezonu żeglarskiego. W tym roku nagrodę dla najszybszej załogi żeńskiej zdobyła załoga jachtu „Dobosz”, dowodzona przez naszego pracownika – Marysię Kurant. Siła CTM towarzyszyła jachtowi „Dobosz” podwójnie, został on bowiem wyposażony w nowe żagle z logiem CTM.

Konferencja w Ministerstwie Skarbu Państwa z udziałem Prezesa OBR CTM S.A.

W dniu 23 września 2015 roku (środa) w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca innowacji w obszarze spółek Skarbu. Do wąskiego grona prelegentów został zaproszony m. in. Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. dr inż . Andrzej Kilian. W swoim wystąpieniu podkreślił   on m.in. rolę pracowników w proces rozwoju innowacyjności, stwierdzając że:

 

„Dziś wiele wniosków płynie z dołu. Innowacje są czymś normalnym dla naszych pracowników, których trzeba było wcześniej przekonać, by otworzyli się na ich nadejście i konieczność wdrażania. Pod tym kątem zaczęliśmy przebudowywać firmę w 2010 r. Co ważne, w zmianach wzięli udział wszyscy, w tym też związki zawodowe. Zdaliśmy sobie sprawę, że bez kreatywnego podejścia nie może być mowy o sukcesie”.

Udane próby systemów do poszukiwania i zwalczania min morskich przeprowadzone na Zatoce Gdańskiej

W dniach od 24 sierpnia do 18 września 2015 r., w laboratoriach gdyńskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) i na wodach Zatoki Gdańskiej, odbyły się międzynarodowe próby nowych systemów poszukiwania i zwalczania min morskich.Systemy te zostały opracowane w projekcie „Buried Mines (BURMIN)” w ramach programu “European Unmanned Maritime Systems for Mine Counter Measures and other naval applications (UMS)” Europejskiej Agencji Obrony (EDA), przez konsorcjum w składzie: Francja (Thales) jako lider, Belgia (RMA), Holandia (TNO), Niemcy (WTD-71, Atlas Elektronik, Fraunhofer, IPHT) i Polska (OBR CTM S.A.). Celem projektu „BURMIN” jest eliminacja luk technologicznych w systemach detekcji i neutralizacji dennych i zagrzebanych min morskich, a także ustalenie wspólnych standardów dla przyszłych systemów bezzałogowych, realizujących te zadania.

 

„Projekt Burmin stworzył znakomitą okazją do podjęcia wspólnego wysiłku opracowania i testowania różnorodnych technologii (magnetycznych, hydroakustycznych, chemicznych itd.), pod egidą Europejskiej Agencji Obrony. OBR CTM S.A wniósł znaczący wkład intelektualny w projekt m. in. poprzez przygotowanie stabilizowanej względem dna platformy sensorycznej oraz wykazał sprawność organizacyjną jako kraj gospodarz testów” – podkreślił Pan Paul Penven (lider konsorcjum, reprezentujący firmę Thales), co zostało potwierdzone przez Alana Michaud z francuskiego DGA oraz pozostałych uczestników konsorcjum.

 

Polska, jako gospodarz prób morskich, reprezentowana przez OBR CTM S.A., w porozumieniu z THALES FRANCE – liderem projektu, na zakończenie prób zorganizowała tzw. „VIP Day”. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna systemów do detekcji i niszczenia min, opracowanych w projekcie BURMIN, wraz ze wstępnymi wynikami przeprowadzonych prób morskich oraz prezentacja na żywo wybranych systemów.

 

„W zgodnej ocenie lidera projektu i koordynatora prób osiągnięto wyznaczone cele, jakimi było sprawdzenie w praktyce najnowszych technologii hydroakustycznych i magnetycznych w zakresie systemów poszukiwania i klasyfikacji min morskich, w tym zagrzebanych w osadach dennych, a także ich zwalczania przy zastosowaniu pojazdów SEAFOX lub zmodernizowanych, bezprzewodowo sterowanych ładunków TOCZEK M, opracowanych przez OBR CTM S.A., przenoszonych przez platformę podwodną SEAOTTER” – dodał koordynator projektu z ramienia Polski – Dyrektor Pionu Badawczo-Rozwojowego OBR CTM S.A. dr inż. Jan Dobkowski.

18

Dzięki efektywnej współpracy podczas realizacji projektu oraz w trakcie prowadzenia prób, możliwe było osiągnięcie bardzo dobrych wyników.

Ceremonia chrztu i wodowania nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran”

W dniu 4 września 2015 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding odbyła się ceremonia chrztu i wodowania nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran”. Okręt budowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzi Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Gdyński CTM odpowiedzialny jest we wspomnianym projekcie za dostarczenie na okręt systemu dowodzenia i kierowania środkami walki oraz jego integrację z platformą nawodną. Ponadto OBR CTM S.A. dostarcza na jednostkę system obrony biernej oraz sensory (stacje hydrolokacyjne) jak i efektory (ładunki do niszczenia min morskich).

Udział OBR CTM S.A. w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2015

W dniach 1-4 września 2015 roku OBR CTM S.A., wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, uczestniczył w kolejnej już 24 edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, organizowanego w Kielcach. W ramach ekspozycji prezentującej potencjał Polskiej Grupy Zbrojeniowej w realizacji programów ujętych w „Planie modernizacji technicznej SZ RP na lata 2013-2022”, Ośrodek przedstawił swoje rozwiązania, kompetencje oraz możliwości techniczne w realizacji projektów, wchodzących w skład programów: „Zwalczanie zagrożeń na morzu” oraz „Systemów Obrony Przeciwlotniczej”.

 

W ramach programu „Zwalczanie zagrożeń na morzu” przedstawiono rozwiązania Ośrodka, który już od dwóch lat aktywnie uczestniczy we wspomnianym programie, poprzez budowę nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran 2”. Oferta Ośrodka objęła rozwiązania z zakresu: okrętowych systemów dowodzenia i kierowania środkami walki, systemów obrony biernej, systemów uzbrojenia broni podwodnej jak również systemów ochrony morskiej infrastruktury krytycznej.

 

W ramach programu „Systemów Obrony Przeciwlotniczej” przedstawiono rozwiązania Ośrodka obejmujące systemy łączności radiowej i wymiany danych.

Wizyta przedstawicieli Komisji Obrony Narodowej w OBR CTM S.A.

W dniu 2 lipca 2015 roku przedstawiciele Komisji Obrony Narodowej odwiedzili Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. W trakcie wizyty Prezes Zarządu CTM dr inż. Andrzej Kilian przedstawił gościom główne obszary działalności Ośrodka oraz zapoznał ich z programami, która Spółka aktualnie realizuje. Przedstawiciele Komisji Obrony Narodowej ponadto zostali zaproszeni do zwiedzenia unikalnej bazy laboratoryjnej Centrum Techniki Morskiej tj. Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych oraz Laboratorium Integracji Systemów Okrętowych.