Debata „Polski przemysł stoczniowy-Technologiczne i organizacyjne wyzwania”

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Szczecinie odbyła się debata „Safety Forum Szczecin”, która przebiegała pod hasłem „Polski Przemysł Stoczniowy-Technologiczne i Organizacyjne Wyzwania”. Jej celem było  m.in. promowanie roli i znaczenia przemysłu stoczniowego w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, związanych również z ochroną obiektów strategicznych w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej. Dodatkowym celem była również prezentacja koncepcji budowy statków i okrętów autonomicznych.

 

Podczas debaty przedstawiciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (CTM) wygłosił prezentację na temat „Innowacyjnych technologii dla Marynarki Wojennej i przemysłu stoczniowego”. Przedstawiono w niej  nowatorskie rozwiązania opracowane w gdyńskim Ośrodku, które już znalazły zastosowanie w prowadzonych z udziałem CTM projektach, związanych z procesem modernizacji polskiej Marynarki Wojennej.  Wśród nich m. in. znalazły się informacje o pierwszym polskim okrętowym system zarządzania walką SCOT, który może stać się bazowym system zarządzania walką dla wszelkiego typu okrętów budowanych w Polsce.

 

Ponadto podczas swojej prelekcji przedstawiciel CTM przedstawił m.in. rozwiązania gdyńskiego Ośrodka związane z bezzałogowymi platformami morskimi. Są nimi wielokrotnie nagradzane, opracowane przez naukowców z CTM, w ramach programów Europejskiej Agencji Obrony, modułowy lekki trał niekontaktowy (MLM) wykorzystywany do neutralizacji min morskich oraz podwodna platforma sensoryczna, stabilizowana względem dna wykorzystywana do detekcji i klasyfikacji min zagrzebanych w osadach dennych. Ostatnia część prezentacji CTM dotyczyła posiadanych przez gdyński Ośrodek kompetencji i  zdolności w zakresie budowy bezzałogowych autonomicznych systemów morskich.

 

W trakcie  debaty CTM wyeksponował makietę przedstawiającą model nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran” z rozwijanymi i dostarczanymi przez Ośrodek  dla tej klasy okrętów systemami: dowodzenia i kierowania środkami walki, obrony biernej oraz wybranymi, kluczowymi  sensorami i efektorami. Dodatkowo na makiecie uwidoczniono systemy uzbrojenia broni podwodnej powstałe w wyniku prowadzonych w CTM badań naukowych i prac rozwojowych.

Szlachetna Paczka już po raz piąty w CTM „Razem zmieniamy Świat na lepsze!”

Pracownicy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. już po raz piąty wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Jak co roku miała ona na celu udzielenie moralnego i materialnego wsparcia przed Świętami Bożego Narodzenia, dla wielu potrzebujących rodzin. Pracownicy  CTM zdecydowali się w tym roku udzielić pomocy 4-osobowej rodzinie ze Stegny, która ze względu na złe warunki materialne i bytowe potrzebowała szczególnego wsparcia. W sobotę 10 grudnia 2016 roku akcja „Szlachetna Paczka” została w naszej firmie zakończona sukcesem. Było to możliwe dzięki pomocy finansowej i organizacyjnej udzielonej ze strony pracowników OBR CTM S.A., jak i zarówno samej Spółki. Zebrano fundusze niezbędne do uregulowania zaległości finansowych, umożliwiając w ten sposób potrzebującej rodzinie ponowne korzystanie z prądu oraz pozwalające na zakup potrzebnych produktów i materiałów, które w postaci paczek z żywnością, kosmetykami, sprzętami domowymi, zabawkami, odzieżą oraz upominkami został dostarczone do potrzebującej rodziny. Cieszymy się, że wspólnie jako „CTM Team” mieliśmy możliwość  przyczynić się do udzielenia pomocy tak wyjątkowej rodzinie, w tym szczególnym przedświątecznym czasie.

 

W trakcie akcji Pracownicy CTM wykazali się szczodrym portfelem, skutecznością oraz co najważniejsze wielkim sercem.

Nowe wyzwania dla ekspertów z gdyńskiego Centrum Techniki Morskiej w ramach kolejnych projektów NATO i EDA

W ostatnim czasie eksperci z gdyńskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), dwukrotnie uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach, dotyczących realizowanych z ich udziałem, projektów w zakresie ochrony portów i kotwicowisk oraz obrony przeciwminowej. Problematyka pierwszego zagadnienia poruszana była podczas odbywających się w dniu 21 listopada 2016 roku warsztatów, podsumowujących działalność państw członkowskich NATO, w ramach programu „Defence Against Terrorism Programme of Work (DAT POW)”. Natomiast drugie spotkanie organizowane przez Dyrektoriat ds. Badań i Technologii, w ramach panelu technologicznego (CAPTECH), miało miejsce w dniach 23-24 listopada 2016 roku w siedzibie Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w Brukseli i poświęcone było rozwojowi technologii morskich.

 

Celem warsztatów było przedstawienie stanu zaawansowania projektów, prowadzonych w ramach DAT POW NATO. Wśród nich znalazł się m. in. projekt ochrony portów i kotwicowisk, w którego realizację od kilku lat bezpośrednio zaangażowany jest CTM. Warto nadmienić, że gdyński Ośrodek zrealizował dotychczas w ramach wspomnianego programu kilka projektów, z których najważniejsze dotyczyły opracowania i budowy demonstratora technologii wielosensorowego systemu detekcji oraz przeciwdziałania zagrożeniom podwodnym. W trakcie tegorocznego spotkania CTM, przedstawił syntezę wyników prac prowadzonych w 2016 roku. Głównym ich celem było zwiększenie obszaru detekcji zagrożeń podwodnych, przy zastosowaniu multistatycznych hydroakustycznych systemów detekcji, które zostały dołączone do opracowanego wcześniej wielosensorowego systemu detekcji magnetyczo-akustycznej. Zaprezentowane wyniki uzyskały najwyższe oceny i rekomendację dla dalszej kontynuacji, w tym także zdecydowano o przeprowadzeniu stosownych prób w warunkach rzeczywistych. Mają się one odbyć, przy deklarowanym wstępnie wsparciu Marynarki Wojennej, w przyszłym roku w porcie wojennym w Gdyni. Opracowane w programie DAT POW systemy detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom podwodnym wnoszą doceniany wkład intelektualny naszego kraju do rozwoju tych systemów w NATO i należy oczekiwać, że będą one wykorzystane w planowanym projekcie ochrony portów ,, OSTRYGA”.

 

W trakcie kolejnego, tym razem dwudniowego spotkania, mającego miejsce w siedzibie EDA omówiono m. in. stan aktualnie realizowanych projektów, jak również i przyszłych programów oraz projektów związanych z rozwojem technologii morskich. Wśród nich znalazły się, realizowane z udziałem CTM, projekty dotyczące bezzałogowych platform morskich. Pierwszy z nich p.k. BURMIN ma na celu opracowanie systemów detekcji i neutralizacji min morskich zagrzebanych w osadach dennych. Natomiast drugi p.k. MLM II ma na celu rozwój wielokrotnie nagradzanego, opracowanego przez CTM trału MLM, wynikiem czego ma powstać jego nowa wersja, o zmiennej głębokości holowania pracująca do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody. Dodatkowo na wniosek przedstawicieli Europejskiej Agencji Obrony, CTM przedstawił referat p.t: ,,Combined autonomus modular system for search and disposal of sea mines” postulujący pożądane i możliwe kierunki rozwoju innowacyjnych, bezzałogowych systemów poszukiwania i niszczenia/neutralizacji min wspierających działania okrętów OPM.

Dzień 9 grudnia 2016 roku Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji

Szanowni Państwo,

 

9 grudnia  po raz kolejny obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.

 

Ustanowiony on został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku. MDPK upamiętnia ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9-11 grudnia 2003 roku w Meridzie, w północnym Meksyku. Warto podkreślić, że Konwencja podpisana została przez 95 krajów. Przez Polskę Konwencja została podpisana 10 grudnia 2003 roku, a ratyfikowana 15 września 2006 roku.

 

Inicjatywa ONZ podkreśla rolę Konwencji w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji w życiu publicznym i prywatnym oraz zwiększania świadomości społecznej na ten temat. 

 

W Konwencji uznano korupcję za czynnik godzący w stabilność i bezpieczeństwo społeczeństw, przynoszący szkodę instytucjom i wartościom demokratycznym, etycznym i sprawiedliwości, a także zagrażający trwałemu rozwojowi i rządom prawa. 

 

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji obchodzony był 9 grudnia 2004 roku w Meridzie, gdzie rokrocznie odbywa się konferencja antykorupcyjna. 

 

Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji można przeczytać tutaj: http://www.anticorruptionday.org/ 

i tutaj: http://antykorupcja.gov.pl/ak/retrospekcje/retro/5309,Miedzynarodowy-Dzien-Przeciwdzialania-Korupcji.html 

Naukowcy z CTM uczestniczą w Międzynarodowym Forum Innowacyjności nt. „Programów rozwojowych w Marynarce Wojennej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni”

W dniu 26 października 2016 roku na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się I Międzynarodowe Forum Innowacyjności pt. „Programy Rozwojowe w Marynarce Wojennej”. Organizatorami spotkania, nad którym patronat objął Sekretarz Stanu w MON Bartosz Kownacki, były: Inspektorat Innowacyjnych Technologii Obronnych, Akademia Marynarki Wojennej, INCOSE Polska, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Gdańska.  W trakcie Forum przedstawiciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni wygłosił prezentację na temat innowacyjnych  rozwiązań przeznaczonych do wspomagania działań przeciwminowych, które zostały opracowane przez specjalistów z CTM, w ramach ambitnych programów Unii Europejskiej.   Wśród nich wymienić należy przede wszystkim lekki modułowy trał niekontaktowy oraz podwodną stabilizowaną platformę sensoryczną przeznaczoną do działań OPM (obrony przeciwminowej). Ponadto w swoim wystąpieniu przedstawiciel CTM zaprezentował informacje dotyczące realizowanego obecnie programu budowy nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran 2”, w którym gdyński Ośrodek odgrywa jedną z najważniejszych ról.

Udział CTM w „Safety Forum”

W dniach 14-15 października 2016 r. odbyła się jesienna edycja „Safety Forum Szczecin” pt. „Bezzałogowe statki powietrzne i drony morskie. Nowe technologie do ochrony obiektów strategicznych”. W trakcie konferencji, będącej m.in. platformą do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu, przedstawiciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. zaprezentował osiągnięcia Ośrodka w obszarze budowy bezzałogowych platform morskich. Podczas swojego wystąpienia, zatytułowanego „Autonomiczne Platformy Nawodne i Podwodne w działaniach przeciwminowych”, przedstawił m.in. informacje o wielokrotnie nagradzanych prestiżowymi nagrodami rozwiązaniach, będących elementami bezzałogowych platform morskich. Są nimi opracowane przez naukowców z CTM, w ramach programów Europejskiej Agencji Obrony, modułowy lekki trał niekontaktowy (MLM) wykorzystywany do neutralizacji min morskich oraz podwodna platforma sensoryczna, stabilizowana względem dna wykorzystywana do detekcji i klasyfikacji min zagrzebanych w osadach dennych. Dodatkowo, podczas towarzyszącej konferencji wystawie możliwym było zapoznanie się z ofertą Spółki oraz z prezentowanymi na stoisku CTM modelami wyżej wspomnianych urządzeń.

Oficjalna wizyta dowódcy Marynarki Wojennej Rumunii w Centrum Techniki Morskiej S.A.

W dniu 13 października 2016 roku siedzibę Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. odwiedzili przedstawiciele Marynarki Wojennej Rumunii, z dowódcą rumuńskiej floty wiceadmirałem Alexandru Mirsu na czele. Goście zostali zapoznani z osiągnięciami Ośrodka w dziedzinach brzegowych i okrętowych systemów dowodzenia, systemów: uzbrojenia broni podwodnej, ochrony morskiej infrastruktury krytycznej oraz łączności radiowej i wymiany danych. Ponadto przedstawicielom rumuńskiej floty umożliwiono zwiedzenie unikalnej bazy laboratoryjnej Spółki.

Gdyński CTM po raz kolejny uhonorowany za opracowanie systemów przeciwminowych

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, po raz trzeci w tym roku uzyskał prestiżową nagrodę, w dziedzinie systemów przeciwminowych. Po uzyskaniu wyróżnienia Ministra Obrony Narodowej oraz Grand Prix Targów BALT MILITARY EXPO 2016 za opracowanie podwodnej stabilizowanej platformy sensorycznej do działań OPM (obrony przeciwminowej), Ośrodek został ponownie nagrodzony podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, uzyskując za ten samo rozwiązanie nagrodę Defender.

 

Wspomniana platforma została opracowana w ramach projektu BURMIN, realizowanego przez konsorcjum: TUS – lider (FR), TNO (NL), RMA (BE), WTD 71 (DE), Fraunhofer ICT (DE), IPHT Jena (DE), Atlas Elektronik (DE) oraz CTM (PL), w programie Europejskiej Agencji Obrony UMS. Platforma z zainstalowanymi na niej hydroakustycznymi i magnetycznymi sensorami nowej generacji, holowana przez motorówkę lub małą autonomiczną jednostkę bezzałogową, umożliwia detekcję i klasyfikację min, w tym min zagrzebanych w osadach dennych. Platforma jest stabilizowana na zadanej wysokości względem dna z wykorzystaniem autopilota minimalizującego również jej przechyły i przegłębienia.

 

Należy przypomnieć, że w konsekwencji działań wojennych prowadzonych w czasie I i II Wojny Światowej, na Morzu Bałtyckim postawiono ponad 100 tys. min morskich. Pomimo upływu ponad 70 lat od czasu zakończenia wspomnianych działań, zagrożenie minowe w tym akwenie jest wciąż bardzo duże, czyniąc go pod tym względem jednym z najbardziej niebezpiecznych na świecie.

 

Kompetencje Ośrodka w zakresie zwalczania wspomnianego zagrożenia zostały ugruntowane kilkadziesiąt lat temu poprzez jego znaczący udział w  projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i utrzymaniu wyspecjalizowanych, od lat z powodzeniem eksploatowanych, systemów okrętowych dedykowanych przede wszystkim dla okrętów obrony przeciwminowej. Aktualnie potwierdzeniem wiodącej roli CTM w tej dziedzinie jest jego udział w procesie transformacji sił przeciwminowych, poprzez uczestnictwo w konsorcjum odpowiedzialnym za budowę nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran” (integracja systemu dowodzenia i kierowania środkami walki, dostawa podsystemów: dowodzenia, obrony biernej, dostawa kluczowych sensorów i efektorów) oraz liczne nagrody jakie CTM uzyskał za opracowane systemy uzbrojenia broni podwodnej (m. in. modułowy lekki trał niekontaktowy).

Spotkanie Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej

30 sierpnia 2016 r. Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych PGZ S.A. zorganizowało spotkanie dla przedstawicieli spółek zależnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy pełnią funkcję Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych.

 

Było to pierwsze z szeregu zaplanowanych spotkań. Ich celem jest wymiana informacji na temat dobrych praktyk, etyki biznesu oraz przeciwdziałania zagrożeniom natury korupcyjnej w przemyśle zbrojeniowym.

 

Spotkanie składało się z dwóch bloków tematycznych: pierwszy dotyczył roli i znaczenia etyki w biznesie, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym, drugi zaś zagrożeń korupcyjnych.

 

Podczas spotkania Koordynatorzy ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych spółek zależnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymali szczegółowe informacje oraz procedury, które następnie zostaną wprowadzone w spółkach. Ponadto Koordynatorzy zobowiązani zostali do wdrożenia systemu compliance. Będzie nad tym czuwać Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych PGZ S.A.

 

http://pgzsa.pl/a/266,spotkanie-koordynatorow-ds-etyki-i-procedur-antykorupcyjnych-spolek-polskiej-grupy-zbrojeniowej